Samen Digitaal Veilig lanceert NIS2 Keurmerk

9 november 2023

Het keurmerk is bedoeld om mkb-bedrijven te ondersteunen die aan grote ondernemingen leveren en onder de NIS2-wetgeving vallen.

Hiermee kunnen deze bedrijven volgend jaar gaan aantonen dat zij aan de eisen voldoen. De NIS2 is een Europese richtlijn gericht op het versterken van de cyberveiligheid in Europa. Bedrijven vanaf 50 medewerkers in een groot aantal voor de economie en samenleving belangrijke sectoren worden verplicht zich beter te beveiligen tegen cyberrisico’s en moeten incidenten gaan melden.

Wetgeving maakt betere beveiliging tegen cyberrisico’s verplicht

Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat NIS2-bedrijven ook verantwoordelijk zijn voor de cyberveiligheid van hun leveranciers en daarover afspraken met hen moeten maken. De NIS2-richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving die naar verwachting eind 2024 in werking zal treden. Bedrijven die aan de richtlijn moeten voldoen kunnen het NIS2-keurmerk opnemen in hun leveranciersvoorwaarden. Op die manier kunnen ze gestructureerd en inhoudelijk samenwerken en voldoen ze aan hun zorgplicht in de keten.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland benadrukte tijdens de bijeenkomst dat hoewel mkb-bedrijven lang niet allemaal onder de wet vallen, de meeste er wel degelijk mee te maken krijgen in de keten. Het risico bestaat bovendien dat bedrijven die wel onder wet vallen, zwaardere eisen met tot cybersecurity gaan opleggen aan hun leveranciers.

Samen Digitaal Veilig

Het platform Samen Digitaal Veilig zet zich in voor de cyberveiligheid van ruim 100.000 mkb-bedrijven. Door de krachten te bundelen willen verschillende brancheorganisaties hun leden op dit gebied ondersteunen met de juiste informatie en tools.

 

Voor meer informatie: www.samendigitaalveilig.nl