Samenvatting, Kamerbrief en overzichten persconferentie 13 augustus

16 augustus 2021

Vrijdag 13 augustus heeft het kabinet een persconferentie gehouden omtrent de coronamaatregelen.

 • Lees hier meer op de pagina van de Rijksoverheid.
 • Lees hier de Kamerbrief over de stand van zaken rond COVID-19
 • Zie hier het overzicht Stap voor stap de 1,5 meter loslaten.
 • Zie hier het overzicht coronamaatregelen.
 • Zie hier de samenvatting in beeld: coronaregels vanaf 14 augustus 2021.
 • Zie hier het overzicht Coronavirus 'Horeca'.
 • Zie hier het overzicht Coronavirus 'Evenementen'

Belangrijkste punten

 • MBO, HBO en WO weer open zonder anderhalvemeterrege
 • Anderhalvemetersamenleving hopelijk in september ten einde
 • Nachtclubs en discotheken voorlopig nog niet open
 • Geen versoepelingen voor horeca- en evenementenbranche

Samenvatting
De versoepelingen in juni leidde tot een piek in het aantal besmettingen. Dit resulteerde in opnieuw strengere maatregelen voor de horeca- en evenementensector.
De cijfers daalden hierna weer en Rutte benadrukte dat dit “niet was gelukt zonder het overgrote deel van Nederland die zich aan de maatregelen heeft gehouden”. Maar ook benadrukte hij dat de regering zich niet nog eens wil laten verrassen.

September anderhalvemetersamenleving hopelijk ten einde
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft maandag 20 september genoemd als datum waarin Nederland mogelijk de anderhalve meter afstandsregel en de andere maatregelen, zoals de mondkapjesplicht in het OV en thuiswerken, achter zich kan laten.
Dit is echter niet definitief. Halverwege september zal het OMT een definitief advies uitbrengen, gebaseerd op de dan recentste cijfers. Vrijdag 17 september zal de definitieve beslissing worden genomen.

Hoger onderwijs
Het MBO, HBO en Universiteiten kunnen met ingang van het nieuwe studiejaar weer aan iedereen fysiek les geven, zonder dat de anderhalve meterregel gehandhaafd hoeft te worden. Dit betekent concreet vanaf 30 augustus. Dit is eerder dan het OMT adviseert, dus er zijn wel extra randvoorwaarden:

 • Per ruimte is de maximale groepsgrootte 75 personen. Dit betekent dat grootschalige hoorcolleges niet door kunnen gaan.
 • Studenten moeten zich twee keer per week testen.
 • In de wandelgangen is een mondkapje verplicht.
 • Er wordt extra gelet op ventilatie, hygiëne en afstand.

Rutte benadrukt dat dit niet geheel volgens de richtlijn van het OMT is, maar noemt de verregaande gevolgen die het beperkte sociale contact en thuislessen hebben gehad voor de educatie en geestelijke gezondheid van deze generatie.

Nachtclubs en discotheken voorlopig dicht
Mocht 20 september Nederland het merendeel van de regels achter zich kunnen laten, dan nog blijven nachtclubs en discotheken toch dicht. Ook andere plekken waar grote groepen samenkomen in de rest van de horeca, dus ook evenementen, bioscopen, theaters, zal een eis blijven dat er boven 75 personen een toegangsbewijs verplicht is: dus een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs, of herstelbewijs.

 Voor de horeca, theatersector en onze sector blijven de regels hoe ze nu zijn dus nog gelden tot tenminste 20 september.

Rutte: “Ik realiseer me dat dit nu opnieuw een harde boodschap is. Ik besef dat deze sectoren op meer hadden gehoopt. Het werk kan doorgaan, maar met een hand op de rug gebonden.” Wel spreekt hij nog een toon van steun uit: “We zullen zo goed mogelijk blijven helpen waar nodig.” Zo kunnen de sectoren nog aanspraak maken op de financiële steunpakketten. Deze worden ook in oktober beschikbaar voor discotheken en nachtclubs.