Samenvattingen en analyses cultuur in partijprogramma’s PS-verkiezingen

14 februari 2019

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) heeft overzichtelijke samenvattingen gemaakt van de partijprogramma’s in alle provincies. Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie, en over de rol van cultuur in de provincie? 

Lees hier alle samenvattingen per provincie. Het LKCA heeft hier bovendien een overkoepelende analyse van opgesteld, die u hier kunt bekijken.