Samenvoegen ATE en TRSEC tot SEG22

11 maart 2022

In december kondigde het kabinet aan dat de TRSEC en de ATE te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2022. 

Het kabinet hiervoor een nieuwe evenementenregelingop. Hieronder zie je de achtergronden van de regeling, en daarna de belangrijkste voorwaarden van de regeling.

Achtergronden
Aangezien de TRSEC en ATE voor de markt logisch in elkaars verlengde liggen – de ATE is feitelijk een vangnet voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de TRSEC – acht het kabinet het efficiënter voor zowel evenementen-organisatoren als voor de uitvoerder van de regelingen, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), om de ATE en TRSEC samen te voegen tot een gecombineerde regeling. Deze regeling wordt genoemd de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22).

Met de SEG22 wil het kabinet organisatoren van evenementen tegemoetkomen die vanwege een eventueel evenementenverbod als gevolg van de corona-situatie tussen 1 januari 2022 en 1 oktober 2022 een evenement zullen moeten annuleren. Ondanks de verwantschap tussen TRSEC en ATE is een belangrijk verschil dat de TRSEC een garantie-element heeft. Organisatoren van evenementen konden voorafgaand aan het evenement een aanvraag doen om op voorhand reeds duidelijkheid te krijgen of ze aanspraak konden maken op een TRSEC-subsidie bij een door de Rijksoverheid opgelegd evenementenverbod. De ATE daarentegen regelt een vergoeding achteraf van de gemaakte kosten.

In de SEG22 is het garantie-element de basis voor de gehele gecombineerde regeling geworden. Dit betekent dat alle organisatoren, groot of klein, professioneel of niet, die in aanmerking willen komen voor subsidie in het geval van een evenementenverbod, vooraf een subsidieaanvraag bij RVO moeten indienen. Aangezien de regeling gaat gelden voor evenementen vanaf 1 januari 2022, zal bij deze regeling voor de periode van 1 januari 2022 tot de inwerkingtreding van de regeling ook een aanvraag achteraf mogelijk zijn.

Belangrijkste voorwaarden SEG22
Hieronder volgen de belangrijkste beoogde voorwaarden om voor de SEG 22-regeling in aanmerking te komen:

  • Het betreft een evenement dat door de Rijksoverheid is verboden op grond van de corona-situatie;
  • Het betreft een evenement dat plaats zou hebben gevonden in Nederland of in Caribisch Nederland;
  • Het evenement is gemeld bij de gemeente of had een vergunning van de gemeente ontvangen;
  • De geplande datum van het evenement is aantoonbaar ten tijde van een evenementenverbod (of binnen 3 weken na beëindiging van een verbod);
  • Er moet sprake zijn van een publiek toegankelijk evenement (gratis of via kaartverkoop).
  • Besloten evenementen zijn dus uitgesloten;
  • Er moet sprake zijn van minimaal €2.500 gemaakte (subsidiabele) kosten: deze kosten moeten ook daadwerkelijk en aantoonbaar zijn gemaakt;
  • Alleen de centrale organisator van het evenement kan een aanvraag indienen, niet de leveranciers. Dit is toegelicht in de Kamerbrief van 28 juli 2021.