Samenwerking tien organisatoren moet muziekfestivals toegankelijker maken

25 oktober 2022

Een groep van tien festivals, waaronder Awakenings, Amsterdam Open Air, Oerol en Paaspop, werken samen om de festivalsector toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

Hiervoor sloten zij zich aan bij de Onbeperkt Feest-belofte van HandicapNL en Green Events. De festivalbelofte Onbeperkt Feest werd gelanceerd tijdens ADE Green en in ontvangst genomen door Tweede Kamerlid Lucille Werner.

Tien organisatoren hebben zich tot nu toe gecommitteerd: Awakenings, Amsterdam Roots Festival, STRAF_WERK, Oerol, Milkshake Festival, Paaspop, Amsterdam Open Air, Bevrijdingspop Haarlem, De Opwekking en Wonderfeel. Het doel is om binnen drie jaar outdoor-muziekfestivals in Nederland beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Hiervoor is draagvlak, samenwerking en kennisdeling nodig. De deelnemers gaan elkaar ontmoeten op online vergaderingen, om ervaringen te delen op het gebied van zaken als ticketing, faciliteiten op het terrein, mobiliteit en hospitality. Tevens gaan ze samen pilots op zetten.

Tijdens de pilot van Onbeperkt Feest verzamelde HandicapNL de ervaringen en feedback van mensen met een beperking. Deze inzichten werden tijdens ADE Green gedeeld met de tien partijen die mee doen. De belangrijkste drie pijlers in de behoefte van bezoekers met een beperking bleken integratie met andere festivalgangers, screening zodat er zorg op maat geleverd kan worden en het faciliteren van een rustplek. Dit natuurlijk naast de basisvoorzieningen als voldoende aangepast sanitair en de beschikbaarheid van medisch personeel. “We kunnen niet verwachten dat voor elke extra care gast alles tot in de puntjes is geregeld. Dit blijkt ook geen probleem, zolang het van tevoren maar duidelijk is wat gasten kunnen verwachten en afgestemd is welke voorzieningen zij écht nodig hebben,” aldus Jeroen van de Koppel, manager communicatie en fondsenwerving van HandicapNL, toe. “Het allerbelangrijkste van toegankelijke festivals is dat bezoekers met een beperking deze kunnen beleven zoals andere festivalgangers dit ook doen.”

Lees hier verder