Save the Date 25 augustus Paradisodebat 2019

25 juni 2019

Kom op zondag 25 augustus 2019 naar het jaarlijkse Paradisodebat, waar kunstenaars en politici elkaar ontmoeten om te debatteren over actuele thema’s in het cultuurbeleid. Altijd in het perspectief van bredere ontwikkelingen in de maatschappij.

Let op: dit jaar vindt het Paradisodebat eenmalig op een andere locatie plaats: in de Rabozaal van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), Leidseplein A'dam. 

Geef kunst de ruimte

“Sous les pavés, la plage! De verbeeldingskracht en ontwerpen voor gedragsverandering en vernieuwing komen uit de cultuursector.”  Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

De kunst gaat zijn gang. Terwijl het publiek geniet van de prachtigste voorstellingen en tentoonstellingen, en kunstenaars en creatieven op tal van terreinen onverstoorbaar doorwerken om de wereld om hen heen te verbeelden en vorm te geven, wordt hard gewerkt aan een cultuurbeleid waarbinnen kunst en cultuur kunnen bloeien en een zo groot mogelijke impact hebben op de samenleving.

Er is in de afgelopen jaren veel gedebatteerd over een betere worteling van kunst en cultuur in onze maatschappij. Er zijn plannen gesmeed, nota’s geschreven, mooie intenties uitgesproken. Maar worden ze ook waargemaakt? ‘Kunst is regeringszaak’, zei Emanuel Boekman in 1939 en het is de taak van de overheid om de kunst de ruimte te geven: Geef opdat zij kunnen geven (Do ut des). Hoe staan we er nu voor?

Nu de plannen voor een nieuw stelsel klaarliggen komt het erop aan: Zijn gemeenten, provincies en het Rijk echt bereid om zich gezamenlijk in te spannen voor een bloeiende kunst- en cultuursector? En welke beelden hebben zij daarbij? Aan kunstenaars en creatieven, aan politici en bestuurders vragen we wat hun vergezicht is en in hoeverre zij daar verantwoordelijkheid voor willen nemen.

Lees hier het volledige artikel.