Scenarioverkenning Berenschot voor de cultuursector

12 februari 2021

Het organisatieadviesbureau Berenschot heeft een scenario-model ontwikkeld waarmee een verkenning kan worden gemaakt voor de effecten van de crisis op de middellange termijn voor de cultuursector, op basis waarvan beleidsmakers én culturele instellingen een nadere strategie kunnen vormgegeven.

  • Lees hier het gehele document met de Berenschot scenario's.
  • Lees hier de visie van Blueyard op het Cultuurbeleid.
  • Zie hier de betekeniscirkel kunst en cultuur van Blueyard.

Scenariomodel Berenschot
In het scenario-model worden door de bv Berenschot de twee grootste onzekerheden weergegeven als aparte assen, waarmee vier onderscheidende scenario’s ontstaan. Het is onzeker welk scenario uiteindelijk het dichtst bij de realiteit komt; alle scenario’s zijn mogelijk en in principe even (on)waarschijnlijk. Bovendien kan de uitkomst per situatie, per regio, per culturele discipline en zelfs per instelling verschillend zijn.

Het organisatieadviesbureau Berenschot denkt dat het model helpt om te anticiperen op mogelijke uitkomsten en zodoende handelingsperspectief te creëren. Er is geen expliciete opdrachtgever voor deze scenario's.

De VNPF heeft begrepen dat deze verkenning ook in de cultuurgids voor gemeenten komt die Berenschot voor de VNG samenstelt. Die gids zou gemeenten ook moeten inspireren om de corona noodsteun voor de lokale culturele infrastructuur ook daadwerkelijk aan cultuur te besteden.

De waaromvraag, het model van Blueyard
Een ander organisatieadviesbureau, Blueyard, heeft een vergelijkbare visie op cultuurbeleid ontwikkeld. Ze sluiten elkaar niet uit, maar het verschil zit er in dat deze visie wat dieper ingaat op de waarom-vraag. Politici kunnen, volgens Blueyard, niet zo goed formuleren waarom zij (als overheid) kunst en cultuur zouden moeten ondersteunen. Volgens Blueyard vergeet men daarbij dat de kerntaak van een overheid is: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers. Daar kan cultuur een belangrijke rol in spelen. De visie van Blueyard probeert duidelijkheid te scheppen over ‘waarom een overheid wil investeren in cultuur’. Zie de documenten boven.