Bron

Rendement

Schenking in plaats van kerstpakket moet vooraf

7 december 2023

Als werknemers in plaats van een kerstpakket liever een schenking aan het goede doel willen doen, moeten werkgevers dat vooraf regelen.

De werkgever moet bovendien het goede doel kiezen, de werknemer mag dat niet zelf doen. Werkgevers die hun werknemers de mogelijkheid bieden om af te zien van hun kerstpakket in ruil voor een schenking aan het goede doel, moeten met twee zaken rekening houden. Alleen als aan deze twee voorwaarden voldaan wordt, is de schenking aan het goede doel onbelast voor zowel de werkgever als de werknemer.

  • De schenking moet vooraf geregeld worden. De werkgever mag dus niet na het verstrekken van het pakket de waarde alsnog onbelast aan een goed doel schenken.
  • De werkgever moet bepalen aan welk goed doel de schenking ten goede komt.

Het is dus van belang dat werkgevers op tijd beginnen met het regelen van deze mogelijkheid.

Belast loon of eindheffing

Willen werknemers wél een kerstpakket ontvangen, dan hebben werkgevers twee mogelijkheden:

Bij het onderbrengen van het kerstpakket in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, moet de werkgever wel rekening houden met de grenzen van de vrije ruimte. Overschrijdt hij die, dan betaalt hij 80% eindheffing over het meerdere. In de praktijk zijn er bijna geen werkgevers die de kerstpakketten bij het loon van de werknemers belasten, omdat de werknemers dan zelf moeten meebetalen aan hun kerstpakket.