Scholingsbudget van STAP vanaf 1 maart 2022 aan te vragen

9 augustus 2021

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag indienen voor een scholingsbudget van de overheid: het STAP-budget. 

  • Lees hier de regeling.

De Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) introduceert in 2022 de mogelijkheid voor zowel werkenden als niet-werkenden om budget voor opleiding en ontwikkeling te ontvangen. Voorwaarde is dat de subsidieaanvrager een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. In de regeling is dat nader gedefinieerd, maar vrijwel iedereen van de Nederlandse beroepsbevolking mag zich hiertoe rekenen. In de regeling is nu ook duidelijkheid gegeven over de start van de regeling.

Aanvraag voor EVC en meerjarige scholing vanaf 2023
UWV werkt momenteel aan een site voor de subsidieaanvraag, terwijl DUO een scholingsregister ontwikkelt met goedgekeurde scholingsactiviteiten. Vanaf 1 december 2021 start een proefperiode, zodat het STAP-budget per 1 maart 2022 door de gehele doelgroep is aan te vragen. Enkele onderdelen van de regeling gaan later in, waarschijnlijk per 1 januari 2023. Het gaat om de optie om het budget voor meerjarige scholing of erkenning van verworven competenties (EVC) aan te vragen en de mogelijkheid om het budget te combineren met bijdragen van derden (cofinanciering).

Volledige financiering van scholing mogelijk via STAP
Het totale subsidiebudget van de STAP is voldoende om jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans te geven op een leer- en ontwikkelingsbudget van maximaal € 1.000 (inclusief BTW). Het budget is voor diverse doelen te gebruiken, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. Bedragen de kosten meer dan € 1.000, dan moet de aanvrager het meerdere in principe zelf betalen. Misschien kan hij hiervoor geld ontvangen van zijn werkgever of een O&O-fonds. Op termijn is zo’n bijdrage te combineren met het STAP-budget. Het combineren van STAP en studiefinanciering is niét mogelijk.

STAP moet meer mensen bereiken dan fiscale aftrek
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrekmogelijkheid in de aangifte inkomstenbelasting voor scholing, die eindigt per 1 januari 2022. De hoop is dat het STAP-budget een groter publiek, waaronder praktisch opgeleiden en mensen met een laag inkomen, gaat bereiken en daarmee een leercultuur bevordert. Daarom werkt de STAP anders dan de fiscale aftrek. Bij de STAP dient iemand vóór aanvang van zijn scholing een aanvraag in en betaalt UWV vervolgens een voorschot van 100% aan de opleider. De aanvrager hoeft dus niet zelf het bedrag voor te schieten. Bovendien is bij de STAP een eigen bijdrage niet vereist, zolang de scholingskosten niet boven de € 1.000 uitkomen.