Schurende vrijheden in kunst: 24 januari, 19.30 – 21.30 uur

15 december 2021

Op deze eerste avond, van een vierdelige serie, gaat het om schurende vrijheid. 

  • Maandag 24 januari, 19.30 – 21.30 uur
  • aanmelden kan hier.

We denken dan vooral aan situaties waarin de vrijheid van de kunstenaar respectievelijk wetenschapper botst met andere waarden of normen.

Een open samenleving is geen statisch geheel, maar voortdurend in ontwikkeling. Welke rol spelen kunst en wetenschap daarbij? Is de vrijheid van wetenschapper en kunstenaar onbeperkt, of kan alleen begrensde vrijheid waardevol zijn? En over wiens en welke vrijheden hebben we het, en wanneer raken de vrijheid van de een aan het verlies van vrijheid van de ander? En hoe zit het met feiten, anti-feiten en desinformatie?

Bij een open samenleving horen wanorde, onzekerheid, risico en antagonisme. Grenzen kunnen overschreden worden. Wat de een als wenselijk ervaart zal de ander afwijzen en vice versa. De uitdaging is om verschillen te overbruggen zonder dat kritische stemmen het zwijgen worden opgelegd. Om die reden is er voortdurende onderhandeling over de vrijheid van spreken en expressie. In deze discussie tasten wetenschappers en kunstenaars de grenzen van het toelaatbare af aan de hand van perspectieven die misschien ongemakkelijk, storend of onwelkom zijn, maar wel noodzakelijk onderhoudswerk zijn.

Sprekers

  • Jelle Koopmans, universitair hoofddocent Romaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
  • Maria Barnas, schrijver en kunstenaar
     

Over de serie
Tussen wetenschappers en kunstenaars bestaan de nodige overeenkomsten. Zowel de kunsten als de wetenschappen worden gedreven door nieuwsgierigheid. In beide velden speelt onderzoek, hoe verschillend ook, een cruciale, centrale rol. Van beiden wordt beweerd dat ze moeten kunnen worden uitgeoefend én genoten in vrijheid. Wat dit in praktijk betekent is echter lang niet zo duidelijk.

Het Domein Geesteswetenschappen van de KNAW en de Akademie van Kunsten slaan de handen ineen om de vrijheid van wetenschappen en de vrijheid van kunsten te onderzoeken. In vier openbare sessies gaan leden van beide Akademies met elkaar in gesprek over de vrijheid van expressie, vrijheid en verantwoordelijkheid, vrijheid van handelen, en de relatie tussen vrijheid, diversiteit en gelijkheid.

Save the date