Deze website maakt gebruik van cookies.

SCP: Corona en de betekenis van het culturele leven

20-11-2020 | Bron: SCP

Wat als de pandemie voorbijgaat, en wat als ze blijft?
Sinds maart is een aantal coronamaatregelen van kracht die een grote invloed hebben op het aanbod aan cultuur. Het SCP schreef een beleidssignalement.

Lees hier het beleidssignalement.

Deze beperkingen kunnen op termijn ook van invloed zijn op de culturele betrokkenheid van de bevolking. Vanuit het perspectief van de burger gaat het met het oog op ontspanning, ontmoeting en ontplooiing vooral om de mogelijkheden tot cultuurbezoek, cultuurbeoefening en cultureel vrijwilligerswerk. Daarnaast kan de verschraling van culturele voorzieningen de aantrekkingskracht van steden op zowel toeristen als bewoners verminderen, en daarmee steden ook minder geliefd maken bij het bedrijfsleven. Deze verkenning van de gevolgen van corona voor de betekenis van cultuur in het dagelijks leven van mensen bevat enkele aangrijpingspunten. Deze zijn mogelijk aanvullend zijn op belangen die vanuit de georganiseerde professionele culturele sector al eerder naar voren zijn gebracht.