SCP en RVS: stel kwaliteit leven burger centraal in corona-aanpak

27 januari 2022

De kwaliteit van leven van burgers moet centraal staan in de corona-aanpak van het kabinet. Dat zeggen het SCP en de RVS in een advies.

Lees het gehele advies hier.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) roepen het kabinet op om snel met een langetermijnvisie te komen.

"Corona gaat niet meer weg. We zullen moeten leren leven met het virus en dat betekent dat bestrijding van het virus ook niet meer het enige is dat telt bij de aanpak van deze crisis", staat in het advies. "De coronapandemie en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben het maatschappelijk leven diepgaand ontwricht."

Volgens het SCP en de RVS heeft de pandemie onder meer de capaciteitsproblemen in de zorg en de kansenongelijkheid in het onderwijs blootgelegd. Daarom moet nu niet alleen gekeken worden naar toe- en afname van de verspreiding van het virus, maar ook naar de sociale ontwikkelingen.

Transparantie over de waardenafweging is daarbij belangrijk. "Neem als uitgangspunt bijvoorbeeld het openhouden van het onderwijs en hou rekening met onderwijsachterstanden en de mentale gezondheid van jongeren. Betrek daarbij ook sociologen, economen, gedragsexperts, geesteswetenschappers, ethici en ervaringsdeskundigen."