SCP: wat hebben mensen met cultuur?

3 maart 2021

De cultuurbezuinigingen als gevolg van de kredietcrisis van 2008 lijken in het cultuurbereik geen sporen nagelaten te hebben. 

Lees hier het rapport.

Ook bleef het aantal bezoeken aan culturele instellingen tussen de jaren 2010 en 2020 gelijk.
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wat hebben mensen met cultuur’? Culturele betrokkenheid in de jaren 10’ dat het SCP 1 maart heeft publiceerd. Op dit moment zijn veel culturele instellingen als gevolg van de coronamaatregelen gesloten. Deze bevindingen vormen een referentiepunt om later te kunnen beoordelen of en hoe de coronacrisis invloed gehad heeft op de culturele betrokkenheid van mensen.