Sector en overheid onderzoeken praktische haalbaarheid van evenementen

21 juli 2021

Er moet zo snel mogelijk een waterdicht systeem worden ontwikkeld voor Testen voor Toegang en duidelijkheid komen onder welke voorwaarden evenementen doorgang kunnen vinden.

Dat zijn de uitkomsten van de gesprekken die ID&T, de Alliantie van Evenementenbouwers en Fieldlab Evenementen op dinsdag  20 juli had met de staat over een duurzame toekomst voor de evenementenbranche.

Het gesprek kwam tot stand naar aanleiding van het kort geding dat ID&T twee weken geleden had aangespannen tegen de Nederlandse staat toen de coronamaatregelen opnieuw werden aangehaald. Door de nieuwe maatregelen konden meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet meer doorgaan en eendaagse festivals mogen tot die tijd maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Ruim veertig organisaties sloten zich aan als mede-eisers bij het kort geding, waaronder F1 Dutch Grand Prix Zandvoort, Paaspop, Apenkooi en Par-T. Minister de Jonge gaf als reactie daarop aan met de branche in gesprek te willen gaan. Het kort geding werd daarom aangehouden.

Nauw overleg
Tijdens het gesprek hebben deskundigen die lid zijn van het OMT op persoonlijke titel nieuwe inzichten gegeven, met name over de nieuwe onzekerheid over de deltavariant. De inzichten van het OMT leiden mogelijk tot nieuwe maatregelen, waarbij testen in plaats van 40 uur voor aanvang maximaal 24 uur voor het einde van het evenement getest worden en daarnaast moeten ook gevaccineerden zich in alle gevallen laten testen voor de aanvang van een evenement. Afgesproken is dat de praktische haalbaarheid wordt onderzocht, echter ziet de sector hier stevige uitdagingen. De komende dagen blijven de partijen in nauw overleg om snel duidelijkheid te krijgen en gaan op een later te bepalen moment nogmaals in gesprek.

Praktische haalbaarheid onderzoeken
Rosanne Janmaat, COO van ID&T: “We hebben afgesproken de praktische haalbaarheid te onderzoeken. Het is voor onze branche cruciaal om perspectief op de toekomst te krijgen, waarin wij op korte termijn op een veilige en verantwoorde manier evenementen kunnen organiseren en dit op de lange termijn ook zonder maatregelen kunnen doen.”

De partijen hebben in het gesprek van dinsdag ingezet op het zo snel mogelijk ontwikkelen van een waterdicht systeem voor Testen voor Toegang en duidelijkheid onder welke voorwaarden evenementen doorgang kunnen vinden. Het is voor de sector van groot belang hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te hebben, uiterlijk 1 augustus. Daarnaast heeft de sector nogmaals bij de aanwezige ministers het belang van snelle besluitvorming benadrukt.