Sectorfondspremies Culturele instellingen 2019 vastgesteld op 3,95% en 0,87%

8 november 2018

De sectorfondspremies voor culturele instellingen voor lange contracten in 2019 is 0,87% en 3,95% voor korte. Dat heeft het UWV bekendgemaakt. De percentages wijken niet af van de ramingen die wij onze leden in september mailde. In 2018 zijn de sectorpremies 5,39% en 1,19%.

Hoe gaat het verder met de sectorpremies vanaf 2020?
Het kabinet is van zins om per 1 januari 2020 de sectorfondsen en de gedifferentieerde sectorpremiesytematiek af te schaffen. In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staat dat alle resterende vermogens en tekorten van de fondsen eind 2019 overgaan naar het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het voorstel is om twee, sectoroverstijgende premies te hanteren: een hoog en een laag tarief. Er is veel kritiek op het wetsvoorstel en het moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer worden goedgekeurd.