Sociale partners lanceren online dossier grensoverschrijdend gedrag

21 maart 2024

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben vanuit de Stichting van de Arbeid en in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris een gezamenlijke aanpak ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag.

De aanpak resulteert onder andere in het nieuwe online dossier ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ op het SER Arboplatform. Daar kunnen zowel ondernemers, werkenden als arboprofessionals terecht voor informatie, hulpmiddelen en handreikingen over het herkennen van dit gedrag, de wettelijke regels en maatregelen. Ook biedt het nieuwe dossier praktische handvatten voor gevallen waarin grensoverschrijdend gedrag, ondanks preventieve maatregelen, toch voorkomt.

Lees meer op SER.nl of bekijk hier het dossier.