Bron

SER

SER opent portaal voor rapportage genderdiversiteit

26 januari 2023

Op grond van de wet Ingroeiquotum en streefcijfers gaan bedrijven vanaf dit jaar rapporteren aan de SER over genderdiversiteit in de (sub)top.

Grote bedrijven ontvangen deze maand een nieuwjaarskaart om de opening van het diversiteitsportaal aan te kondigen. Op 31 januari gaat het SER Diversiteitsportaal open voor bedrijven die onder de wet vallen. Hier is alle informatie over de wet te vinden en kunnen bedrijven hun jaarlijkse rapportage over de streefcijfers, de man-vrouwverhouding en het plan van aanpak indienen.

Diversiteitsportaal

De SER ondersteunt bedrijven bij het werken aan meer diversiteit in de top en subtop. Dit portaal is in ontwikkeling. Hier vind je al wel informatie over de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ die sinds 2022 geldt. Ook vind je handreikingen en voorbeelden voor het opstellen van streefcijfers en plannen van aanpak.

De SER ontwikkelt hiervoor in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal voor en door bedrijven. In januari 2023 ontvangen bedrijven een brief met inlogcodes en wordt het mogelijk om gegevens over het afgelopen boekjaar in te voeren voor de jaarlijkse rapportage

Via dit portaal kunnen bedrijven jaarlijks digitaal rapporteren over hun streefcijfers, plannen en man-vrouwverhouding in de top en subtop. Ze kunnen deze gegevens bovendien spiegelen aan die van andere bedrijven. De SER zal jaarlijks op een vast tijdstip de streefcijfers en resultaten van bedrijven zichtbaar maken in een ‘dataverkenner’ van het portaal. Via het diversiteitsportaal kunnen bedrijven op ieder moment hun eigen gegevens inzien, bijwerken, opslaan, printen en downloaden voor eigen gebruik.

Lees meer hier en ook hier.