Bron

Rijkswaterstaat

Single-use plastics (SUP) wetgeving: vind meer informatie op minderwegwerpplastics.nl

14 april 2023

Single-use plastics (SUP) wetgeving: vind meer informatie op minderwegwerpplastics.nl

Vanaf 13 april staat de website minderwegwerpplastic.nl online. Op deze website staat alle belangrijke informatie over de aankomende regelgeving voor het verminderen van bekers en -bakjes voor eenmalig gebruik.

De regels zijn vorig jaar vastgesteld in de regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De website bevat onder andere een regelhulp om organisaties op weg te helpen om de regelgeving toe te passen in de praktijk. Ook is er een communicatietoolbox die je kunt gebruiken om de communicatie te verspreiden richting verschillende doelgroepen.

Ga hier direct naar:
minderwegwerpplastic.nl
de regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Welke nieuwe regels zijn voor u van toepassing?

Per 1 juli 2023 zijn de eerste maatregelen voor het gebruik van bekers en bakjes voor eenmalig gebruik die plastic bevatten van toepassing. Wat geldt nu precies voor jullie organisatie? Een essentiële vraag voor organisaties om met de nieuwe regels aan de slag te kunnen. Daarom is er een regelhulp gemaakt waarmee per doelgroep snel verwezen wordt naar relevante informatie, die helpt om met de regelgeving aan de slag te kunnen.

> Naar de regelhulp 

Communicatiemiddelen beschikbaar

Van brancheorganisaties tot leveranciers van verpakkingsmateriaal; de afgelopen maanden is er met verschillende partijen gesproken over de nieuwe regelgeving. Naast waardevolle inzichten, resulteerde het in de communicatietoolbox, waarvan de eerste versie nu te vinden is op www.minderwegwerpplastic.nl/toolbox. Deze communicatiemiddelen helpen jullie bezoekers te attenderen op de nieuwe regelgeving. De toolbox bevat een factsheet, een nieuwsbericht en berichten voor op sociale media. De toolbox zal de komende periode steeds aangevuld worden met ondersteunende communicatiemiddelen. Je kan je abonneren op een nieuwsbrief dan wordt je hierover via deze nieuwsbrief geïnformeerd. Heb je tips? Deze zijn ook welkom op SUP@minienw.nl

Ben je nog niet aangemeld voor de nieuwbrief over SUP en je wil die wel ontvangen? Meld je hier.

> Naar de communicatietoolbox

Zo veel mogelijk organisaties op de hoogte

Stuur dit bericht  graag door naar belangstellenden binnen jullie  netwerk die te maken gaan krijgen met de nieuwe regels. Dit geldt eigenlijk voor alle organisaties op locaties waar nu gebruik wordt gemaakt van wegwerpbekers en -bakjes voor eten en drinken, zowel voor consumptie op locatie als voor consumptie voor onderweg, afhalen en bezorgen. De impact van de regels zal daarom groot zijn en vraagt de nodige voorbereiding van organisaties. Er worden de komende tijd nog verschillende materialen ontwikkeld, zoals een kassaposters, meer informatie over ‘Bring your own’, artikelen met praktijkvoorbeelden en korte video’s om organisaties te attenderen op en wegwijs te maken met de nieuwe regels.
Ook zal Rijkswaterstaat zo goed mogelijk de meest gestelde vragen beantwoorden en deze beschikbaar stellen. Heb je nu direct vragen over de regelgeving? Je kan terecht bij de helpdesk van Rijkswaterstaat.

Samenhang met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval

Met de Single-use plastics (SUP) richtlijn is in Europa afgesproken om de impact van wegwerpproducten die plastic bevatten (wegwerpplastics) op het milieu te verminderen. Een overzicht van maatregelen die hiervoor zijn afgesproken vind je hier. Niet alleen de organisatie wordt gevraagd bij te dragen aan het verminderen van de hoeveelheid plastic zwerfafval, ook de producent krijgt te maken met verplichtingen. Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval betalen de producenten van verpakkingen en plastic tasjes, producenten van tabaksproducten met filters, producenten van ballonnen en producenten van vochtige doekjes per 1 januari 2023 mee aan de kosten voor het opruimen van zwerfafval. Lees meer over de UPV op de website van Rijkswaterstaat en specifiek over de verpakkingenadministratie op de website van het Afvalfonds Verpakkingen voor producenten van verpakkingen. De UPV zwerfafval geldt ook voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Producenten betalen hiervoor een extra afdracht aan het Afvalfonds Verpakkingen en dat kan in de factuur aan de afnemers worden doorberekend. Laat je je  hierover goed informeren.