Situatie kunstenaars e.a. werkenden in de CC-sector in relatie tot Corona

23 augustus 2021

Een achtergrondanalyse van de situatie van kunstenaars en cultuurwerkers en het culturele herstel na COVID-19 in de Europese Unie, opgesteld voor het Europees Parlement. 

Het rapport biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de status van kunstenaars en culturele werkers in heel Europa, hun arbeidsomstandigheden, onzekerheden en loopbaantrajecten. De eanalyse schetst de rechtvaardiging voor specifieke beleidsoplossingen en geeft een overzicht van de belangrijkste uitdagingen voor een Europees kader voor arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve sectoren en industrieën.

Lees hier het rapport (pdf).