Sjoerd Feitsma directeur Platform ACCT

13 mei 2020

Sjoerd Feitsma is benoemd tot directeur Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT).

Per 1 augustus treedt Sjoerd Feitsma in dienst als directeur van het dit jaar opgerichte Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector. Onder zijn leiding zal het platform verder werken aan het verbeteren van de arbeidsmarkt in de cultuur- en creatieve sector, om zo bij te dragen aan een duurzame, bloeiende en toekomstbestendige culturele en creatieve sector in Nederland.

Sjoerd Feitsma (42 jaar) is namens de PvdA sinds 2014 wethouder in Leeuwarden met o.a. portefeuilles financiën en cultuur en al sinds 2006 in de gemeentepolitiek actief als raadslid en fractievoorzitter. “Ik heb mij de afgelopen jaren met heel veel plezier ingezet voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Samen met het culturele veld, ondernemers en de politiek bereikten we een mooie mijlpaal voor Leeuwarden en Friesland: culturele hoofdstad van Europa in 2018. Ik ga de samenwerking met collega’s in de regio missen.” aldus Feitsma.

“Het is een lastige keuze om nu weg te gaan, met alle onrust over de (financiële) gevolgen van corona. Maar de kans om directeur te worden van een organisatie die zich op landelijk niveau hard maakt voor één van de belangrijkste basisvoorwaarden van de kunstensector is iets wat ik niet kon laten lopen. Ik wil heel graag de komende jaren met een fijn team, partners in de sector, werknemers en werkgevers een mooi programma neerzetten met als doel de arbeidsmarktpositie in die creatieve industrie en de kunst en cultuursector zichtbaar te maken en te verbeteren”.

Kwartiermaker en interim-voorzitter van Platform ACCT Erik Akkermans is heel verheugd dat het tot deze benoeming is gekomen. “Sjoerd Feitsma heeft zich laten zien als een ervaren bestuurder, tactvol, resultaatgericht, met gevoel voor de cultuursector en een goed netwerk.” aldus Akkermans.

Urgentie door huidige crisis
Ook los van de coronacrisis liggen er uitdagingen voor Platform ACCT, zoals de ontwikkeling van een permanente voorziening voor professionele ontwikkeling voor de hele sector, uitwerking van de fair practice code, eenduidige honorariumrichtlijnen en versterking van het verdienvermogen. De huidige crisis heeft dit niet alleen extra urgent gemaakt, maar er ook nieuwe uitdagingen aan toegevoegd.

Over Platform ACCT
Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) is een initiatief van het complete werkveld ondersteund door het ministerie van OCW en gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het gezamenlijk verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Wij willen daarvoor vier stappen zetten: een structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden op gang brengen. Creëren van betere verdienmogelijkheden voor de sector. Permanente professionele ontwikkeling mogelijk maken. En behoorlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden realiseren.

Lees meer hier.