Social Sustainability Fund (SSF) nu open voor aanvragen

29 februari 2024

SSF is voor bedrijven die sociale duurzaamheid verbeteren in internationale waardeketens.

Is jouw bedrijf actief in Nederland? En wil je in jouw internationale waardeketen de sociale duurzaamheid (social sustainability) verbeteren? Als je in jouw toeleveringsketen sociale risico's aanpakt door de inkomens, lonen en arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid te bestrijden, kun je daarvoor subsidie aanvragen uit het Social Sustainability Fund (SSF).

Voor wie?

SSF helpt bedrijven die actief zijn in Nederland en die:

  • sociale duurzaamheid in hun internationale waardeketens willen verbeteren;
  • samenwerken met lokale toeleverancier(s) om negatieve sociale effecten te voorkomen, te verminderen of te stoppen;
  • stappen zetten om de OESO-richtlijnen voor IMVO te volgen.

Hoogte budget en looptijd

SSF is een 3-jarig subsidieprogramma dat loopt van 2023 tot en met 2025. In Nederland gevestigde ondernemers of maatschappelijke organisaties (ngo’s) kunnen maximaal 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 subsidie aanvragen.

Aanvragers moeten binnen 3 maanden na ontvangst van de subsidie starten en hun project binnen 4 jaar afronden. Het beoordelen van uw aanvraag duurt maximaal 3 maanden. Daarom moet de startdatum uiterlijk 6 maanden na indiening liggen.

Lees hier verder