Staatscourant: Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025–2028

1 december 2023

Op 20 november werd de nieuwe BIS regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2023, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2025–2028, alsmede enkele aanpassingen van technische aard (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025–2028). Deze regeling treedt in werking m.i.v. 29 november 2023.

Klik hier om de publicatie te lezen