Staatssecretaris Uslu reageert op de voorstellen van Taskforce omtrent aanpak van covid-19

14 juli 2022

Staatssecretaris Uslu reageert in een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli op de voorstellen van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector in het kader van de lange termijn aanpak van covid-19.

In de brief staat (onder meer):

”Het plan van de Taskforce is duidelijk gebaseerd op opgedane ervaringen en biedt een begrijpelijk format voor de aangesloten deelsectoren. Daarmee is het volgens mij een zinvolle bijdrage aan het proces om tot een bredere lange termijn aanpak”. De door alle sectoren aangeleverde plannen zullen medio juli worden gepubliceerd. Ook zullen deskundigen uit verschillende disciplines adviseren over de sectorale plannen. Begin september zal het kabinet dan in een brief aan de Kamer verder ingaan op de lange termijn aanpak van Covid 19. De staatssecretaris merkt op dat de cultuursector voortbouwt op de ervaringen van Fieldlab Evenementen. Ze schrijft dat “Fieldlab Evenementen heeft geleid tot waardevolle inzichten, waarmee kennis is opgedaan die van waarde is geweest en ook van waarde kan zijn bij een onverhoopte nieuwe opleving van het virus.”