Bron

VNPF

Staatssecretaris Van Ooijen wil in gesprek met de VNPF over gehoorschade

15 december 2022

De staatssecretaris van VWS heeft nog geen uitspraak gedaan over het advies van de Gezondheidsraad. Hij wil eerst in gesprek met de partijen van het convenant Preventie gehoorschade versterkte muziek.

Dat gaf staatssecretaris Van Ooijen gisteren aan in het commissiedebat van de vaste kamercommissie VWS over Leefstijlpreventie. Van Ooijen hecht er veel belang aan om eerst het veld te horen wat de impact is van het advies van de Gezondheidsraad voor de sector. Daarna zal de staatssecretaris uiteindelijk een afweging maken ten aanzien van het advies en de verdere beleidsinzet om gehoorschade tegen te gaan.

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om de geluidssterkte van 103 dB(A) te verlagen naar 100 dB(A). Gisteren is in het commissiedebat van de vaste Kamercommissie VWS het onderwerp gehoorschade aan de orde geweest.

Van Ooijen geeft aan dat de sector altijd zelf het voortouw heeft genomen en zeer vooruitstrevend is geweest om stappen te zetten in het tegengaan van gehoorschade in een sector die eerst niet gereguleerd was. Bovendien ontbreekt er, zoals de Gezondheidsraad zelf ook aangeeft in haar rapport, een aantal belangrijke partners in het convenant zoals de Koninklijke Horeca Nederland.

De VNPF benadrukt het belang om stappen te blijven maken samen met de partijen in het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. Het is een kans en een goede verbetering voor de komende jaren als daar meer partijen bij zouden aansluiten.

Wat betreft de  VNPF blijft de focus nodig op voorlichting en stimulering van het gebruik van goede gehoorbescherming. De campagnes als I Love My Ears dienen daarom in ieder geval onverminderd te worden voortgezet.