Staatssteun: Europese Commissie keurt Nederlandse regeling van 120 miljoen (ATE) goed

16 februari 2022

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Nederlandse regeling ter waarde van 120 miljoen euro, bij ons bekend als de ATE goedgekeurd.

De ATE komt er om bedrijven te ondersteunen bij het organiseren van evenementen in de context van de coronaviruspandemie.

Nu de regeling is goedgekeurd duurt het waarschijnlijk niet lang meer dat deze ook wordt opengesteld.

Doel
Het doel van de regeling is om deze bedrijven te vergoeden voor de kosten van het organiseren van evenementen, gepland tussen 10 juli en 31 december 2021 en vervolgens geannuleerd vanwege de coronaviruspandemie en beperkende maatregelen die de Nederlandse overheid moest nemen om de verspreiding van het virus.

Voor wie
De maatregel staat open voor bedrijven van elke omvang die actief zijn in alle sectoren om hun activiteiten op het gebied van evenementenorganisatie te ondersteunen. In aanmerking komende evenementen zijn eendaagse of meerdaagse projectgeorganiseerde fysieke evenementen, toegankelijk voor het publiek, met een maximale duur van 15 dagen.

Wat wordt er vergoed?
De vergoeding is beperkt tot de werkelijke nettokosten van de geannuleerde evenementen, dat wil zeggen de kosten minus eventuele evenementgerelateerde inkomsten en elk bedrag verkregen uit verzekeringen, rechtszaken, arbitrage of enige andere bron. In het kader van de regeling zal de steun de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies die 100 % van de in aanmerking komende kosten dekken.

Regeltjes
De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op grond van artikel 107, lid 2, onder b), VWEU, dat haar in staat stelt staatssteunmaatregelen goed te keuren die door de lidstaten zijn toegekend om specifieke bedrijven of specifieke sectoren te vergoeden voor de schade veroorzaakt door uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de coronaviruspandemie. De Commissie heeft vastgesteld dat de Nederlandse regeling schade vergoedt die rechtstreeks verband houdt met de pandemie van het coronavirus. Het oordeelde ook dat de maatregel evenredig is, aangezien de beoogde vergoeding niet hoger is dan nodig is om de schade te vergoeden. De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat de Nederlandse regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, vind je hier. De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal beschikbaar worden gesteld onder zaaknummer SA.100781 in het staatssteunregister op de mededingingswebsite van de Commissie zodra dit kan.