Stadspark Live stopt na drie edities

12 oktober 2023

Na drie edities doen de almaar stijgende kosten het festival de das om.

De organisatie geeft aan dat het festival in het Groningse Stadspark niet meer georganiseerd kan worden op de manier die ze voor zich zien. “Helaas hebben we de broodnodige groei die we voor ogen hadden niet kunnen bereiken, terwijl gelijktijdig de kosten op alle vlakken aanzienlijk zijn gestegen.” De droom om een jaarlijkse vaste waarde en ‘het Groningse Pinkpop’ te worden, is dus van de baan.

“Na drie edities Stadspark Live moeten we tot onze spijt mededelen dat er geen vierde editie van het festival komt. We hebben de afgelopen jaren met veel plezier en inzet gebouwd aan een festival waarbij we met succes grote en mooie namen naar Groningen wisten te halen. Na een spectaculaire en uitverkochte eerste editie in 2019 was de toon gezet, maar gooiden twee jaren Corona vervolgens roet in het eten. De daaropvolgende jaren hebben we twee mooie edities neer weten te zetten waarin programma, sfeer en publiek perfect samenvielen. Helaas hebben we de broodnodige groei die we voor ogen hadden niet kunnen bereiken, terwijl gelijktijdig de kosten op alle vlakken aanzienlijk zijn gestegen. Hierdoor is het niet haalbaar om het festival te organiseren op de wijze zoals wij Stadspark Live voor ons zien en hebben we helaas moeten besluiten om aan de rem te trekken.

Wij kijken met veel plezier en genoegdoening terug op mooie jaren in het Stadspark en willen de artiesten, gemeente, medewerkers, partners, leveranciers, omwonenden, Het Stadspark en uiteraard onze bezoekers daar heel hartelijk voor bedanken. Mocht zich in de toekomst nieuwe kansen voordoen, dan zetten we onze samenwerking in Groningen graag voort.”