Stand van zaken ATE na sluiting

14 juni 2022

De regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 2021 sloot op 31 mei. 

In de periode van openstelling ontving de RVO 377 aanvragen met een totaalbedrag van € 31.007.157,-

 

De ATE 2021 vergoedt gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden starten, maar niet zijn doorgegaan door een evenementenverbod van de Rijksoverheid. De regeling is bestemd voor organisatoren die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC).

377 aanvragen
De ATE 2021 was open voor aanvragen van 28 februari tot 31 mei 2022, 17:00 uur. Van de 377 ontvangen aanvragen, wees de RVO 171 aanvragen toe. Het totaal aangevraagde bedrag van deze aanvragen bedroeg € 11.836.797,- Dit heeft de RVO uitbetaald. Er zijn nog 108 aanvragen in behandeling.

Verlenging
Het kabinet kondigde 14 december 2021 aan dat de ATE en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gaan wel aangepaste voorwaarden gelden. Zodra hierover meer bekend is, lees je dat op onze website of op die van de RVO.