Bron

https://www.creativeeuropedesk.nl/

Stand van zaken: regelingen Creative Europe Cultuur

4 april 2024

De tussentijdse resultaten van de vier belangrijkste regelingen in het Cultuur-programma.

Binnen het Creative Europe-programma wordt met regelmaat de tussentijdse balans opgemaakt om de noodzaak, effectiviteit en impact van de diverse regelingen in kaart te brengen. Waar zit de groeiende vraag van de doelgroepen? Welke nieuwe ontwikkelingen hebben invloed op behoeften, budgetten en speerpunten? Van de vier voornaamste Cultuur-regelingen — Europese Samenwerkingsprojecten; Europese Netwerken; Europese Platforms; en Pan-Europese Culturele Entiteiten — zijn nu tussentijdse resultaten en cijfers bekendgemaakt.

Europese Samenwerkingsprojecten

Europese Samenwerkingsprojecten blijft de grootste en meest populaire regeling in het Cultuur-programma van Creative Europe. De subsidieoproep is een belangrijk initiatief om de transnationale creatie en verspreiding van kunstenaars en hun werken te ondersteunen.

Hoewel deze actie sinds het begin van het huidige Creative Europe-programma (2021-2024) steeds succesvoller is geworden, wordt ze met verschillende uitdagingen geconfronteerd, waaronder een laag slagingspercentage. Ook blijkt het lastig om het grote aantal specifieke prioriteiten van het programma evenredig te navigeren in de aanvragen; dit betreft thema’s als vergroening, inclusie en eerlijke werkomstandigheden voor kunstenaars, die allen hoog in het Europese vaandel staan.

Meer inzendingen, minder succesverhalen

De oproep Europese Samenwerkingsprojecten ontvangt elk jaar een steeds groter aantal aanvragen, wat leidt tot een constante daling van het slagingspercentage. Van 2021 tot 2024 is het aantal ingediende projecten meer dan verdubbeld: van 468 naar 963 aanvragen. Het totale succespercentage van de regeling daalde van 27% in 2021 naar 17% in 2023.

Dit geldt met name voor de categorie Middelgrote Samenwerkingsprojecten, met een slagingspercentage van minder dan 10%. Door een gebrek aan beschikbare financiering kunnen meerdere hoogwaardige projecten niet worden gefinancierd, waardoor de aantrekkelijkheid van het hele programma in gevaar dreigt te komen.

Met ingang van het Jaarlijkse Werkprogramma 2024 is besloten om slechts om de twee jaar een oproep te publiceren voor de Grootschalige Samenwerkingsprojecten. Aangezien deze categorie niet was opgenomen in de oproep CREA-CULT-2024, wordt deze (onder voorbehoud) opnieuw voorzien in het Werkprogramma 2025, dat deze zomer wordt gepubliceerd.

Platforms, Netwerken & Pan-Europese Entiteiten

De oproep voor Europese Platforms is afgesloten op 31 januari 2024. Er zijn 37 voorstellen ingediend. Naar verwachting zullen de evaluatieresultaten in juli 2024 worden meegedeeld. Er zullen 15 platforms worden geselecteerd.

Volgend uit de lopende selectie van de steunaanvragen 2024, zullen 35 Europese Netwerken van culturele en creatieve organisaties en 5 Pan-Europese Culturele Entiteiten de betreffende Creative Europe Cultuur-projectsubsidie mogen ontvangen. De lijst van geselecteerden wordt eind 2024 officieel bekendgemaakt.