Stand van zaken wetgeving alcohol- en drugstesten

16 juni 2022

Goed alcohol- en drugsbeleid (AD-beleid) betekent dat er aandacht is voor preventie, het gesprek op de werkvloer en waar nodig hulp en begeleiding.

Het afnemen van alcohol- en drugstesten kan als sluitstuk deel uitmaken van dit beleid. Wetgeving moet het afnemen van dergelijke testen mogelijk maken.

Het gaat dan om een regeling binnen de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor het afnemen van alcohol- en drugstesten bij Brzo-bedrijven. Echter alleen:
1. In vóóraf vastgelegde specifieke risicovolle situaties;
2. Voor specifieke functies en functiegroepen en;
3. Onder voorwaarde dat de werkgever binnen het bedrijf een goed AD-beleid voert.

In het wetsvoorstel zal ook worden ingegaan op de rol van de ondernemingsraad bij het al dan niet initiëren van de mogelijkheid binnen een bedrijf om alcohol- en drugstesten toe te staan.

Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees hier de brief.

De minister richt zich met de regeling op bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III). Bij Brzo-bedrijven zijn grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig bóven een bepaalde drempelwaarde. De risico’s bij deze categorie bedrijven op een zwaar ongeval bij het verlies van controle over de processen, zijn groot.
Bovendien bestaat bij deze bedrijven een goed beeld van de specifieke veiligheidsfuncties en -groepen, waarbij deze risico’s zich kunnen voordoen.

Het streven is om het wetsvoorstel in het najaar van 2022 aan te bieden voor internetconsultatie.