Bron

DEN

Standaardisatie: beter zicht op het cultuurpubliek

6 april 2023

Meer en diverser publiek bereiken: dat willen we allemaal! Standaardisatie van definities is daarvoor een must, want wat is een bezoeker eigenlijk? En een reservering?

Als iedereen dezelfde begrippen voor data gebruikt, krijg je beter zicht op cultuurpubliek. Loes Hoogenboom, heeft een eerste verkenning uitgevoerd en schreef er een rapport over. Haar belangrijkste advies? Begin klein!

Wat is standaardisatie? Welke informatie willen we verzamelen? En hoe? De cultuursector is gebaat bij standaardisatie van publieksdata. Eenvoudig is dat niet. Loes Hoogenboom, voormalig directeur van Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP) zoekt dit uit voor de Taskforce Publieksdata.

Maak het verschil met standaard definities

Hoe standaardiseer je veelgebruikte definities? Loes bracht dit in kaart voor de Taskforce Publieksdata. Een belangrijke stap. Hiermee krijg je namelijk beter zicht op het cultuurpubliek en kun je vergelijkingen maken tussen instellingen en deelsectoren. Zelfs over landsgrenzen heen!

Loes sprak met verschillende partijen uit de cultuursector over wensen, (technische) mogelijkheden en de beste aanpak om met elkaar écht het verschil te maken. Deze gesprekken leverden belangrijke inzichten op, waaronder: maak concrete afspraken en start klein.

“Waar we naartoe moeten werken is dat iedereen begrijpt wat het doel is: overkoepelend iets zinnigs kunnen zeggen”, aldus Loes. Met deze aanpak kan de sector stap voor stap heel veel bereiken, daar is ze van overtuigd. Download het standaardisatierapport onderdaan dit artikel.

Drie onderdelen

In het rapport wordt ingezoomd op drie onderdelen:

  1. De noodzaak van heldere definities;
  2. Het standaardiseren van exportstandaards;
  3. Het uitgeven van unieke ID’s.

Wat is de volgende stap?

Het rapport is er. En nu? Tijd voor de volgende stap! In het rapport zijn een paar conceptdefinities opgenomen. Het is de bedoeling dat we deze komende tijd vaststellen; in samenwerking met de cultuursector. De inventarisatie krijgt ook een vervolg.

Daarnaast gaan we uitdiepen hoe je standaardisatie realiseert. Wat voor organisatiemodel is er nodig? In grote lijnen is al duidelijk dat het een onafhankelijke partij moet zijn. Deze partij moet ook zorgen voor borging in de toekomst. Standaardiseren is namelijk een continu proces van inventariseren, het publiek verbreden en zorgen dat de definities geaccepteerd, geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

De uitdaging is nu om snel stappen te zetten en niet eindeloos met elkaar te praten. Stap voor stap komen we verder. Hoe concreter de stappen, hoe effectiever.