Startersregeling voor zzp’ers die in de COVID-19 pandemie zijn begonnen

19 mei 2022

Zelfstandigen die middenin de coronaperiode zijn gestart met hun onderneming, konden geen TVL aanvragen.

Na gesprekken tussen het kabinet, de Tweede Kamer en het ministerie van EZK is besloten toch ruimte te maken voor deze groep zelfstandigen.

Zelfstandige ondernemers die zijn ingeschreven bij de KvK vanaf 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 en voldoen aan de overig voorwaarden komen in aanmerking voor TVL Q4 2021 Startende ondernemingen. Zelfstandige ondernemers die zijn ingeschreven bij de KvK vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 en voldoen aan de overige voorwaarden, komen in aanmerking voor TVL Q1 2022 startende ondernemingen.

Per wanneer nog niet bekend
Wanneer de startersregeling opengaat is nu nog niet duidelijk. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hoopt zo snel mogelijk in het tweede kwartaal. De startersregeling valt onder een ander juridisch kader dan de eerdere TVL-regelingen. Dit zorgt ervoor dat bij de startersregeling nog na 30 juni 2022 verleend kan worden. In tegenstelling tot de andere TVL-subsidies wordt deze subsidie belast met omzetbelasting.