Stenogram debat ontwikkelingen coronavirus met stemmingsuitslagen

23 augustus 2021

Een in snelschrift geschreven verslag van het debat van 18 augustus jl. over de ontwikkelingen rondom het coronavirus inclusief stemmingsuitslagen.

Zie hier het verslag.

Op 18 augustus debatteerde de Tweede Kamer met de volgende  kabinetsleden: de minister-president, minister Van Engelshoven (OCW) en minister De Jonge (VWS). In de tweede termijn is een aantal moties ingediend. Over deze moties is aansluitend aan het debat gestemd. 

Besproken onderwerpen, o.a.: economische gevolgen coronacrisis, frustratie culturele sector, testen voor toegang, fieldlabs, (verplicht) coronatoegangsbewijs, perspectief culturele sector (evenementen) voor de wintermaanden, bijdrage voor coronatest, besmettingen in uitgaansgelegenheden, kosten van toegangstesten, ventileren bij festivals, Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen, steunregelingen, bredere steunpakketten, vaccinatieplicht door werkgevers/ondernemers, opvolger routekaart, specifieke steun nachthoreca.

Stemmingsuitslagen

 • 25295-1398 Motie van het lid Paternotte c.s. om toe te gaan werken naar de instelling van een profijtbeginsel bij het testen voor toegang, uitgaande van een eigen bijdrage & om hierbij een regeling te creëren voor Nederlanders die niet gevaccineerd kunnen worden, en ook af te zien van deze eigen bijdrage in het zeldzame geval dat testen voor toegang ongeacht vaccinatiestatus noodzakelijk wordt
  AANGENOMEN
 • 25295-1400 Motie van de leden Wilders en Marijnissen om vanaf 20 september geen verplicht coronatoegangsbewijs in te voeren
  VERWORPEN
 • 25295-1401 Motie van de leden Wilders en Marijnissen om testbewijzen gratis te blijven verstrekken
  VERWORPEN
 • 25295-1402 Motie van het lid Wilders c.s. om het kabinet terstond betere en meer serieuze ventilatieadviezen te geven om de verspreiding van en besmetting via aerosolen zo veel mogelijk te voorkomen
  AANGENOMEN
 • 25295-1412 Motie van het lid Van der Plas c.s. een intensieve (social)mediacampagne te starten om mensen in Nederland te informeren over het belang van ventilatie, inclusief tips over hoe te ventileren en hoe vaak
  AANGENOMEN
 • 25295-1414 Motie van het lid Van Haga c.s. om ook festivals per direct weer toe te staan
  VERWORPEN