Bron

Mores.online

Steun- en adviespunt Mores: 200 meldingen grensoverschrijdend gedrag in 2023

15 maart 2024

Mores, het steun- en adviespunt voor werkenden en studenten uit de culturele, creatieve en mediasector, heeft over het jaar 2023 in totaal 200 meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnengekregen.

De trend vanaf 2018 tot aan nu is een stijgende. Mores startte in 2018/2019 met opgeteld 43 meldingen ten opzichte van 200 meldingen over 2023. Deze meldingen betreffen de volgende categorieën: seksuele intimidatie; intimidatie; pesten; discriminatie; agressie/geweld; overig.

De verdeling was als volgt:

 • Seksuele intimidatie: 61
 • Intimidatie: 34
 • Pesten: 22
 • Discriminatie: 17
 • Agressie/geweld: 46
 • Overig*: 20
 • Totaal: 200

*Onder overig vallen onder andere meldingen over arbeidsinhoudelijke conflicten.

Het aantal meldingen bij Mores zegt niet alles over hoe vaak grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Mores is een vangnet waar iedereen uit de culturele, creatieve en mediasector terecht kan die dat binnen de eigen organisatie niet kan of wil. Mores doet geen onderzoek naar de reikwijdte van grensoverschrijdend gedrag. Recent zijn er diverse onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat grensoverschrijdend gedrag vaak plaatsvindt op de werkvloer, zoals de onderzoeken in de danssector, de muzieksector en de publieke omroep uitwijzen.

Mensen die uitreiken naar Mores vinden een luisterend oor en kunnen steun en advies krijgen over mogelijke vervolgstappen. De ondersteuning door de onafhankelijke vertrouwenspersonen loopt uiteen van ‘je verhaal kunnen doen’, handvatten of begeleiding om in gesprek te komen met je eigen organisatie of opdrachtgever, tot aangifte doen en alles daartussen. De melder houdt daarbij altijd zelf de regie.

Overzicht meldingen

 • 2023: 200 meldingen
 • 2022: 365 meldingen
 • 2021: 57 meldingen
 • 2020: 95 meldingen
 • 2018/2019: 43 meldingen*

* In de opstartfase van Mores zijn deze twee jaren samengevoegd.

Het aantal meldingen over 2023 is lager dan in 2022, toen er een aantal grote zaken bij tv-programma’s veel (media) aandacht kregen. In 2022 zijn er in totaal 365 meldingen gedaan.

Febe Deug, voorzitter bestuur Mores over het aantal meldingen in 2023: “Als iemand jouw grenzen overschrijdt en je kunt nergens in de organisatie terecht, maakt dat je ontzettend kwetsbaar. Het is daarom goed dat mensen de weg naar Mores weten te vinden. Onze onafhankelijke vertrouwenspersonen bieden opvang en ondersteuning. Cijfermatig zijn er in 2023 minder meldingen gedaan dan in het piekjaar 2022, maar de trend is nog altijd een stijgende. Steeds meer organisaties hebben aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en maken beleid voor een sociaal en fysiek veilig werkklimaat, dat is hartstikke mooi. Toch kunnen niet alle werkenden bij hun eigen werk- of opdrachtgever terecht. Voor hen is Mores er onverminderd als onafhankelijk steunpunt. Mores ondersteunt niet alleen melders, maar geeft ook organisaties en bedrijven advies over het oppakken van meldingen en het organiseren van het juiste gesprek op de werkvloer over dit onderwerp.”

Vooruitblik 2024/2025

Mores bouwt op dit moment een compacte werkorganisatie op en breidt de activiteiten uit. In de sector is steeds meer kennis over sociale veiligheid en protocollen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het samenbrengen van beleid en kennis in een platform is een belangrijke ambitie van Mores. Daarnaast zal Mores het gesprek aangaan over preventie, hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag en creëer je een sociaal veilig werkklimaat.

Febe Deug: “Het streven voor de komende twee jaar is dat Mores nog meer organisaties uit de culturele, creatieve en mediasector weet samen te brengen en te adviseren zodat sociale veiligheid staand beleid wordt en blijft. Op de lange termijn moet dat leiden tot minder grensoverschrijdend gedrag en een veilige werkomgeving voor iedereen. Het bestuur en de directie van Mores zijn blij dat er nu meer – financiële – armslag en menskracht is om de aangesloten organisaties te helpen en de weg te wijzen. Dat doen we in nauwe samenspraak met ons netwerk, zodat dubbel werk voorkomen kan worden.”

Achtergrond

Mores richt zich op drie taken waarbij duidelijke communicatie steeds een belangrijk onderdeel is:

 1. Mores heeft als steunpunt een vangnetfunctie. Iedereen die werkzaam is in de culturele, creatieve en mediasector, of daarvoor studeert, kan bij Mores terecht als ze grensoverschrijdend gedrag (hebben) ervaren en daarmee niet terecht kunnen of willen bij hun eigen organisatie of opdrachtgever. Mores biedt onafhankelijke vertrouwenspersonen die de melders ondersteunen en begeleiden bij de stappen die ze willen zetten.
 2. De tweede taak van Mores is het vraaggericht ondersteunen en adviseren van de aangesloten organisaties uit de culturele, creatieve en mediasector. Bij Mores zijn zo’n zestig organisaties aangesloten, waaronder kleine instellingen, grote organisaties en brancheorganisaties. Steeds meer organisaties in Nederland hebben aandacht voor en beleid op het gebied van sociale veiligheid. Soms is het beleid nog niet op orde of sluit dit onvoldoende aan bij de praktijk. Mores ondersteunt en adviseert organisaties in kortdurende trajecten.
 3. Het derde onderdeel van het takenpakket is: kennis en ervaring uitwisselen. Hoe kan ik gewenst gedrag bevorderen en welk beleid is effectief? Mores zal de komende twee jaar met de aangesloten organisaties en instellingen samenwerken om beleid, kennis, expertise en voorbeelden uit te wisselen zodat er geen dubbel werk hoeft plaats te vinden. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen die werkzaam is of aan de slag gaat en wil in de culturele, creatieve en mediasector – bij binnenkomst – goed geïnformeerd is over sociale veiligheid.