Steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector

28 april 2020

Het kabinet trekt 300 miljoen euro extra uit om de culturele sector te helpen, maakte minister Van Engelshoven op 15 april bekend. Het geld is bedoeld om bepaalde culturele instellingen door de zware eerste maanden van de coronacrisis te helpen. Ook kunnen ze het geld gebruiken om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

De 300 miljoen euro is opgebouwd uit vier onderdelen:

1) In de eerste plaats wordt geld ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.

2) Voor het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten trekt het kabinet ook geld  uit.

3) Ten derde krijgen de zes rijkscultuurfondsen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.

4) Het vierde onderdeel zorgt ervoor dat de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat voor hen de generieke maatregelen maximaal zijn benut.
 

Kijk hier voor meer informatie en download hier de kamerbrief van minister Van Engelshoven over de aanvullende financiele ondersteuning.