Stijging podiumbezoek in 2017

31 mei 2018

Uit de resultaten van de enquête die de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) jaarlijks onder haar leden uitzet concludeert de VSCD dat de VSCD-podia in 2017 meer én meer diverse voorstellingen programmeerden ten opzichte van 2016. Hiermee bereikten de VSCD-podia meer publiek in de genres opera, klassieke muziek en jeugdtheater.

Hedwig Verhoeven, directeur VSCD: “De totalen tonen aan dat onze leden een groter en meer divers aanbod programmeerden in 2017. Het aandeel rijksgesubsidieerde voorstellingen stijgt. Een goede ontwikkeling, omdat ook dit theater- en concertaanbod landelijk op onze podia te zien moet zijn en blijven. We constateren ook dat de publieksgroei bij de stijging van dit aanbod niet evenredig is. Dat is verklaarbaar: het kost tijd om publiek de weg te laten vinden naar deze vaak onbekendere en avontuurlijkere voorstellingen. Voor onze vereniging dé reden om bij de Minister van Cultuur te pleiten voor de financiële ondersteuning van onze podia op dit vlak. Wij zien graag het gesubsidieerde marktaandeel op onze podia én het daarbij behorende publiek groeien. Daartoe moeten onze podia structureel ondersteund worden.”

Populaire genres en trends
De genres opera, klassieke muziek en jeugdtheater doen het goed in 2017. Het aantal geprogrammeerde voorstellingen stijgt met 3% in 2017 en de zalen zitten iets voller (+1%). Ook het genre musical wordt meer geprogrammeerd en bereikt meer bezoekers. In de genres toneel en cabaret is een bezoekersdaling zichtbaar. 
In de regionale prestaties zijn verschillen waarneembaar. Het valt op dat Noord-Holland, met minder voorstellingen dan het voorgaande jaar, een groter publiek bereikt in 2017. In de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Limburg stijgen zowel het aantal voorstellingen als het aantal bezoekers. De overige provincies laten een daling van voorstellingen en/of bezoekers zien. 
Opnieuw groeit de online ticketverkoop (+3% ten opzichte van 2016). Van alle kaarten die bij de VSCD-podia gekocht werden in 2017 deed de bezoeker dit voor 58% online.