Bron

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Stimuleringsfonds publiceert beleidsplan 2025–2028

9 februari 2024

Onder de titel Wendingen in ons werken zet het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zich in de beleidsperiode 2025-2028 in om ontwerpkracht te verbinden aan andere culturele sectoren, maatschappelijke organisaties, overheden, de industrie en wetenschap.

Het stimuleringsfonds stimuleert het proces van onderzoeken en van maken binnen de creatieve industrie. Ook bevorderen ze goed opdrachtgeverschap en interdisciplinaire samenwerkingen. Voor een groeiende sector als de creatieve industrie, die een steeds stevigere positie in de Nederlandse maatschappij en economie inneemt, is het van groot belang dat er voldoende budget is voor experiment en onderzoek in het maken.

De financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds zorgt ervoor dat makers en culturele instellingen grenzen kunnen verkennen en initiatieven kunnen ontplooien die leiden tot product- en procesinnovaties of artistieke producties. Die ruimte voor fundamentele creativiteit stelt makers in staat om slagkracht te organiseren en inhoudelijke en financiële partners aan projecten te verbinden en kennis te delen. Opgeteld vormen de ondersteunde projecten een vruchtbare voedingsbodem voor verdere groei van de sector.

Het beleidsplan schetst hoe toegankelijkheid en kwaliteit de komende jaren het van het Stimuleringsfonds blijft. Om dat te bereiken zorgen het fonds  voor  kaders, blijven ze inspelen op ontwikkelingen in de sector en aandacht hebben voor de regio.

Ze richten ons in 2025–2028 op een aantal wendingen in hun werken, ze:

  • intensiveren het onderzoek naar de impact van subsidies en laten nog beter zien wat ontwerpkracht betekent voor een veranderende samenleving;
  •  verlichten de procedures door onder meer de introductie van drempelnormen en minder hoge eisen aan de verantwoording te stellen bij kleine aanvragen;
  • starten verschillende (onderzoeks)activiteiten op het gebied van circulair ontwerp en artificiële intelligentie;
  • vormen een landelijk lerend netwerk van scouts om de regio beter te bereiken en te betrekken bij transitieopgaven;
  • maken ruimte voor activiteiten waarin we samen met aanvragers streven naar een nog grotere wisselwerking en nog meer begrip tussen het fonds, het veld en de samenleving.