Stoptober helpt werkgevers met beleid tegen roken

29 september 2023

Hoewel het aantal rokers in Nederland afneemt en roken in organisaties verboden is, rookt nog steeds bijna 20 procent van de bevolking.

In oktober krijgen werkgevers in het kader van het jaarlijkse Stoptober middelen aangereikt om werknemers te helpen met stoppen. Op de website van Stoptober kunnen zij het persoonlijke Stoptober Stoppen Stappenplan downloaden. Om voor de eigen organisatie het roken aan te pakken, is er een plan van aanpak: een toolkit rookvrij werken. Die bevat onder meer een handboek rookvrij werken, een voorbeeldpresentatie voor MT of OR en een voorbeeld verbeterplan.

Om de stap naar rookvrij werken te maken, helpt het als werkgevers een rookvrij-beleid voor hun organisatie opstellen en dit delen met alle werknemers. Hierin kunnen ze onder meer verklaren dat het hele bedrijfsterrein rookvrij is, inclusief het hele wagenpark. Lees hier meer over Stoptober voor werkgevers.

Rokers lopen meer risico op verzuim

Roken is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, overlijdt aan de gevolgen ervan. Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018  is het aandeel van roken in de totale ziektelast 9,4%, zo meldt het Trimbos Instituut. Hoewel in bedrijven niet meer gerookt mag worden, kunnen werkgevers ook maatregelen nemen om roken buiten het pand te ontmoedigen. Roken is een verslaving die ernstige schade toebrengt aan de gezondheid van werknemers. Roken vergroot de kans op allerlei soorten kanker, vooral in de longen, keel en slokdarm, maar ook op hart- en vaatziekten en longziekten. Dat betekent bovendien dat rokers meer risico lopen om op het werk te verzuimen. De werkgever kan voorlichting geven over de gevolgen en cursussen stoppen met roken aanbieden.