Bron

Rijksoverheid

Straks truckrijbewijs nodig voor elektrische bestelbus

12 december 2023

Voor het besturen elektrische bestelbussen is vanaf 1 juli 2024 een vrachtwagenrijbewijs verplicht, zo heeft het kabinet besloten.

Aan het huidige gedoogbeleid dat ook iemand met een autorijbewijs zo'n bus mag besturen komt dan een eind. Organisaties die bezig zijn met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, zullen ook kijken naar een groener wagenpark of elektrische bestelauto's.

Soms is dat ook verplicht, omdat sommige steden bezig zijn met het instellen van zogeheten zero-emissiezones in de binnenstad. De meest vervuilende trucks en bestelauto’s mogen zo’n zone straks per direct niet meer in. De overheid stimuleert elektrisch vervoer ook, met bijvoorbeeld de SEBA-subsidie van € 5.000,-. Ook kunnen ondernemers die investeren in een elektrische bestelauto gebruikmaken van fiscaal voordeel via de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Gedoogbeleid in afwachting van regelgeving

Er is echter wettelijk gezien een los eindje aan de elektrische bestelbus. Tot nu toe is gedoogd dat iemand die alleen een autorijbewijs (B-rijbewijs) heeft zo’n bus mag besturen. Eigenlijk strookt dat niet met de regels, want de elektrische bestelbussen zijn door de accupakketten zo zwaar dat ze in de categorie ‘vrachtwagen’ vallen. En daar is dus een truckrijbewijs (C-rijbewijs) voor nodig. Er wordt in Europees verband gewerkt aan een oplossing voor dit wettelijke probleem, en in afwachting daarvan is de gedoogconstructie ontstaan. Maar inmiddels blijkt dat er nog niet echt concreet zicht is op een Europese oplossing. Nu heeft het Openbaar Ministerie (OM) kort gezegd aangegeven dat het de gedoogconstructie niet langer wil toestaan.

Strengere regels per 1 juli 2024

Al met al heeft het kabinet besloten dat er met ingang van 1 juli 2024 een eind komt aan de gedoogconstructie, zo blijkt uit een brief (pdf) van minister Harbers van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Harbers is het met het OM eens dat het niet verantwoord is om de gedoogconstructie langer dan een halfjaar door te trekken. Hij weegt daarbij mee dat zwaardere voertuigen ook een groter risico opleveren voor ernstig letsel bij een ongeval. Zonder ingrepen zou er overigens al per eind dit jaar een eind komen aan het gedoogbeleid. Dit alles betekent dat ondernemers die elektrische bestelbussen aan willen schaffen er rekening mee moeten houden dat zij daar straks ook een bestuurder met een C-rijbewijs voor moeten hebben.

Transportsector wil langer uitstel

De transportsector staat intussen op z’n achterste benen vanwege het besluit. Brancheverenigingen wijzen op de miljoenen euro’s die ondernemingen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in elektrisch vervoer, geld dat nu op z’n zachtst gezegd niet rendeert. Er is al een tekort aan personeel, dus werknemers met een C-rijbewijs aantrekken voor bestelauto’s is ‘onmogelijk en niet reëel’. En het zelf opleiden van chauffeurs kost ook weer tijd en geld. Daarnaast is het volgens de brancheorganisaties zo dat chauffeurs die een C-rijbewijs halen, liever ook op de vrachtauto gaan rijden dan in een bestelauto. De sector roept de Tweede Kamer dan ook op om de gedoogregeling te verlengen totdat e verwachte Europese regelgeving er is.
Opmerkelijk is dat de Tweede Kamer eerder al een motie van die strekking heeft aangenomen, maar dat Harbers mede in reactie op die motie nu met dit besluit komt. Daar is dus het laatste woord mogelijk nog niet over gezegd.