Subsidie beschikbaar blijvend versterken mentale vitaliteit werkenden

14 juni 2022

Vanaf eind mei is er subsidie beschikbaar om werkenden te helpen zich weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen.

Want door de coronapandemie hebben veel werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsklachten of thuis of hybride werken.

Programma Mentale vitaliteit van werkenden
In opdracht van de ministeries van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ZonMW gestart met een programma om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. De aanleiding voor het programma is de impact van de coronapandemie hierop.  Binnen dit programma gaan subsidierondes zich richten op het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden. Dat doet ZonMW door middel van de inzet van innovatieve interventies en geaccrediteerde professionals.

Subsidieoproep innovatieve interventies
In deze ronde staat het inzetten en evalueren van innovatieve interventies centraal die op organisatieniveau worden uitgevoerd. Met innovatieve interventies bedoelt ZonMW alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid.

Vanaf nu kunnen o.a. brancheorganisaties, werkgevers en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties subsidie aanvragen voor het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd.

Bekijk hier de subsidieoproep Innovatieve interventies voor versterken van de mentale vitaliteit van werkenden

Subsidieronde geaccrediteerde professionals
In deze ronde stelt ZonMW vouchers beschikbaar voor Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, organisaties voor zelfstandigen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Hiermee kunnen zij diensten en tools van geaccrediteerde professionals inhuren. Let op: deze subsidieoproep staat al open, maar je kunt pas indienen in de periode van 28 juni t/m 27 september 2022 en werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Bekijk hier hoe je in aanmerking kan komen voor vouchers.