Bron

Rijksoverheid

Subsidie om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen eerder open

19 april 2023

Begin oktober 2022 vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren massaal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) aan om hun vastgoed te verduurzamen.

Door de grote interesse opent de nieuwe ronde van DUMAVA eerder, in september 2023.

Grote interesse in maatschappelijk vastgoed verduurzamen

De 1e ronde van DUMAVA opende op 3 oktober 2022. Op die dag werd voor ruim € 300 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl er € 150 miljoen beschikbaar was. De regeling is daarom eerder gesloten.

De grote interesse in DUMAVA laat zien dat eigenaren hun maatschappelijk vastgoed willen verduurzamen. De regeling zou in januari 2024 weer opengaan met een nieuw budget. Om eigenaren te ondersteunen in hun verduurzaming opent de regeling eerder, namelijk in september 2023. Er is dan € 190 miljoen beschikbaar.

Meer weten?

Ontdek hier de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

internetconsultatie

Geef jouw mening in de internetconsultatie 

Denk mee over de nieuwe voorstellen om de regeling voor meer vastgoedeigenaren toegankelijk te maken. Dit kan tijdens de internetconsultatie, deze vindt plaats van 11 april tot en met 9 mei 2023.

Meedenken over de voorstellen? Reageer op de internetconsultatie.

 

Ga hier naar de internetconsultatie

Subsidie toegankelijker voor meer vastgoedeigenaren

De overheid wil de nieuwe ronde van DUMAVA  beter laten aansluiten op de wensen van maatschappelijk vastgoedeigenaren.

Zo is bijvoorbeeld het voorstel om 30% van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor aanvragen lager dan € 500.000, en 70% voor aanvragen boven dit bedrag. Een ander voorstel is om de SBI-codes van scouting, muziekverenigingen en stichtingen ook op te nemen, zodat ook zij in aanmerking komen voor deze subsidie.

Heb je eerder een aanvraag ingediend voor DUMAVA? Maar kreegje  geen subsidie? Of was je je  aan het voorbereiden op de aanvraag? Je kan met hetzelfde voorstel een nieuwe aanvraag indienen in de nieuwe ronde, mits deze voldoet aan de voorwaarden. Zo mag je pas starten met de verduurzaming nádat je  een subsidieaanvraag hebt ingediend. Dit houdt in dat je pas dan een contract kan aangaan met een aannemer.