Subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)

21 februari 2019

De subsidies voor reguliere programmering kan weer aangevraagd worden, de uiterste indien datum is op 17 april. Subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen. Eerdere toekenningen gingen naar 't Paard, de Effenaar, het Patronaat, poppodium 013, Tivoli Vredenburg en Vera. 

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon die de programmering verzorgt van een of meer concert- of theaterzalen kan subsidie aanvragen. Tenminste een van deze zalen moet een bezoekerscapaciteit van meer dan 200 hebben. In het kalenderjaar vóór het seizoen waarvoor hij subsidie aanvraagt, moeten in deze zalen minstens honderd voorstellingen te zien zijn geweest. Daarnaast moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar aanbod betreffen dat dankzij een subsidie van de overheid tot stand is gekomen of moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar internationaal aanbod betreffen. 

Als een aanvrager zowel concertzalen (waaronder ook popzalen) exploiteert als theaterzalen, mag daarvoor apart worden aangevraagd. Een aanvrager kan dus maximaal twee aanvragen indienen: één aanvraag voor de theaterzaal of –zalen en één aanvraag voor de concertzaal of -zalen.

Lees hier het volledige artikel.