Subsidie voor dummies, les 1: de aanvraag

23 februari 2021

Het jaar is net begonnen. Een mooi moment om de subsidieafspraken weer eens onder de loep te nemen. Zijn de afspraken met de subsidieverstrekker helder? Waarop moet je letten?

Ketenbesluitvorming
De subsidiebesluiten volgen elkaar op als schakels in een lange keten. De keten begint met de subsidieaanvraag. De aanvraag vormt de basis van de subsidiebeschikking. De subsidiebeschikking vermeldt de subsidieverplichtingen. Als de activiteiten zijn afgerond, volgt een aanvraag om de subsidie vast te stellen. In dit vaststellingsbesluit wordt getoetst of aan de subsidieverplichtingen is voldaan. Op een lagere vaststelling volgt een terugvorderingsbesluit.

De keten begint bij de aanvraag
Deze aaneenschakeling van besluiten kan lastig zijn voor de subsidieontvanger. Als de subsidiebeschikking een onrealistische verplichting bevat, word je daarop afgerekend bij de vaststelling, zonder dat je iets eraan kunt doen. De subsidiebeschikking kun je niet meer ter discussie stellen. Je had toen bezwaar moeten maken. Als subsidieaanvrager heb je echter wel invloed op de eerste schakel in de keten, de subsidieaanvraag. Hierop zijn alle besluiten gebaseerd. Zorg dat deze zorgvuldig is.

Lees hier verder