Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024 bekend

12 november 2019

De regeling van de Minister OCW van 30 oktober 2019, nr. 17644318, houdende wijziging van o.a. de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021–2024 alsmede met enkele aanpassingen van technische aard (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024) is bekend. 

Lees hier meer