Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open

27 februari 2024

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open

Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om je conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO.

Je kunt je aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen. Daarmee hoopt de RVO dat loting niet nodig is.

De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  •  Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  •  Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagt naar € 1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  •  De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. U vindt de laatste maatregelenlijst Maatregelenlijst-DUMAVA-2024.pdf (rvo.nl)

 

Webinar 21 maart 2024
Op 21 maart organiseert de RVO een webinar om je te informeren over het aanvraagproces.

Je kunt je hier aanmelden : Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed