Bron

RVO

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) nog open voor aanvragen

27 juni 2024

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. De

Aanvragen kan tot 31 oktober 2024. Het subsidieplafond was vastgesteld op € 237,5 miljoen. Dankzij een veel grotere subsidiepot is er nu nog 146 miljoen over. Daarom kan een late aanvraag alsnog lonen.

 • Startdatum: maandag 3 juni 2024, 09:00
 • Einddatum: donderdag 31 oktober 2024 17:00
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als u 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.
 • Totaal budget:€ 452.300.000
 • In behandeling: € 309.466.863
 • Nog beschikbaar op 24 juni 2024: 32 % (€ 142.833.137)
 • Nog gereserveerd voor integrale projecten: € 47.560.071

Voor wie?

Je kunt DUMAVA aanvragen als je maatschappelijk vastgoed bezit in Nederland, zoals een school, gebedshuis of overheidsgebouw. Lees meer op de voorwaardenpagina.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DUMAVA moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

 • Je vraagt subsidie aan voordat je start met de verduurzamingsactiviteiten of een contract tekent met een aannemer. Let op: start je met de maatregelen voordat jouw aanvraag is toegekend? Houd dan rekening met het risico dat je geen subsidie krijgt.
 • Je voert verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een passend verduurzamingsadvies.
 • Je voert een integraal verduurzamingsproject uit, óf je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit. Je leest de details in de officiële maatregelenlijst (zie hieronder). De voorwaarden en subsidiebedragen verschillen per project.
 • Heb je eerder DUMAVA ontvangen voor losse maatregelen aan jouw vastgoed? Dan mag je een tweede keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf een integraal project. Heb je eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor een integraal traject? Dan kun je geen DUMAVA-subsidie meer ontvangen voor hetzelfde vastgoed.
 • Heb je eerder subsidie ontvangen voor dezelfde maatregelen, via een andere regeling? Je kunt dan geen extra subsidie krijgen via DUMAVA.
 • Is jouw vastgoed opgeleverd op of na 1 januari 2012? Dan kom je alleen in aanmerking voor DUMAVA als het vastgoed voor het einde van het project is afgesloten van het aardgas. Voor oudere panden geldt deze voorwaarde niet.

Bekijk alle voorwaarden

Bekijk hier de maatregelenlijst.

 

Wat is een integraal verduurzamingsproject?

Een integraal verduurzamingsproject is een maatregelenpakket gebaseerd op een Maatwerkadvies (of een Duurzame Monumenten-advies. Lees daarover meer op monumenten.nl). Je leest meer over de 3 soorten integraal verduurzamingsprojecten in de maatregelenlijst hierboven.

Voor niet-monumentale panden moet het maatregelenpakket leiden tot een energieprestatieverbetering van minstens 3 energielabelstappen tot minimaal:

Voor monumenten moet het maatregelenpakket leiden tot:

 • Een energieprestatieverbetering, gemeten in een vermindering van het primaire energieverbruik met minstens 20%, óf
 • Een energieprestatieverbetering van minstens 3 energielabelstappen tot minimaal een ‘hoge energieprestatie’, ook Renovatiestandaard genoemd

Let op: om DUMAVA aan te vragen voor de integrale verduurzaming van een monument is een Duurzame Monumenten-advies verplicht. Voor losse maatregelen is een DuMo-advies optioneel.

 

Hoeveel subsidie krijg je?

Het grootste deel van DUMAVA is gereserveerd voor integrale projecten: € 283.700.000. Met een integraal project maak je dus meer kans op subsidie. Daarnaast is € 47 miljoen van de beschikbare subsidie speciaal gereserveerd voor gebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs. Eigenaren van deze gebouwen kunnen deze gereserveerde subsidie aanvragen voor integrale verduurzamingsprojecten óf voor PV-panelen of PVT-panelen als losse maatregelen.

Kies je voor een integraal verduurzamingsproject, of voor 1, 2 of 3 losse verduurzamingsmaatregelen? Hieronder lees je hoeveel subsidie je kunt krijgen. In de maatregelenlijst hierboven vind je meer informatie over eventuele maximumbedragen per maatregel.

 

1, 2 of 3 losse verduurzamingsmaatregelen

 

Losse maatregelen voor ondernemingen

In internetconsultatie is in 2024 een wijziging aangekondigd en later in de Staatscourant gepubliceerd. In 2024 zou het voor ondernemers niet meer mogelijk zijn om DUMAVA aan te vragen voor losse maatregelen.  Deze wijziging is doorgevoerd omdat Europese regels verbieden dat ondernemingen staatssteun krijgen.

Nu blijkt dat ondernemingen volgens die regels alsnog subsidie mogen aanvragen voor losse maatregelen. Dat telt namelijk niet altijd als staatssteun. Als een onderneming bijvoorbeeld niet concurreert met ondernemingen uit andere lidstaten, dan mogen zij subsidie ontvangen zonder dat dit gezien wordt als staatssteun.

Twijfelt u of uw organisatie een onderneming is? U kunt dan toch subsidie aanvragen voor losse maatregelen, zolang u aan de staatssteunregels voldoet. We beoordelen of u een onderneming bent en zo ja, of u aan de staatssteunregels voldoet. Vraag bij twijfel een adviesgesprek aan.

 

Integraal verduurzamingsproject

 • De subsidie is 30% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen*.
 • De subsidiebedragen zijn minimaal € 25.000 en maximaal € 85 per m2 per labelstap, tot een bovengrens van € 1,5 miljoen.
 • U vraagt aan op basis van een Integraal Maatwerkadviesportefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies (Monumenten.nl) (DuMo is verplicht als u aanvraagt voor een monument).

*Leidt uw integrale project tot een hoge energieprestatie zoals in de onderstaande tabel? Dan kunt u meer subsidie krijgen, tot een maximum van 40% van de kosten. Het minimale energielabel verschilt per gebruiksfunctie.
Let op: heeft uw onderneming meer dan 250 fte aan personeel in dienst of een netto-omzet van € 50 miljoen per jaar of meer? Dan is het een grote onderneming. U krijgt dan maximaal 30% subsidie via DUMAVA.

Grenswaarden hoge energieprestatie
Gebruiksfunctie Label
Bijeenkomst A+++
Bijeenkomst met Kinderdagverblijf A+++
Gevangeniscel A++
Gezondheidszorg met bed A++
Gezondheidszorg zonder bed A+++
Kantoor A+++
Logies in logiesgebouw A++
Logies overig A++
Onderwijs A+++
Sport A++
Winkel A+++

 

Vergoeding projectkosten

Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mag u onder projectkosten rekenen. Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de maatregel. Dit betekent dat alleen de kosten in aanmerking komen die zijn gemaakt met als doel te verduurzamen en die noodzakelijk zijn om de maatregel aan te brengen.

 

Bereken je subsidiebedrag

Download de rekentool om te berekenen hoeveel subsidie je kunt aanvragen. Het gaat daarbij altijd om een schatting; je kunt geen rechten ontlenen aan de rekentool. De rekentools voor integrale verduurzamingsprojecten en losse maatregelen staan op verschillende tabbladen in onderstaand bestand.

DUMAVA Rekentool 2024 v2

Jouw aanvraag voorbereiden

Lees welke gegevens je moet aanleveren onder het kopje Benodigde gegevens en verklaringen.

Lees meer over het aanvraagproces

Adviesgesprek aanvragen

Weet je niet zeker of je aan de voorwaarden voldoet of heb je specifieke vragen?

Vraag een adviesgesprek aan

Webinar DUMAVA 21 maart 2024

Op 21 maart 2024 organiseerde RVO een webinar over de nieuwe ronde van DUMAVA die opent op 3 juni 2024. In dit webinar leer je alles over de wijzigingen ten opzichte van 2023 en de aanvraagprocedure zelf. Kijk het webinar terug op YouTube.

Stappenplan

 • Stap 1: Wil je DUMAVA aanvragen?
  Beslis of je de benodigde investeringen wilt doen.
 • Stap 2: Laat een verduurzamingsadvies opstellen
  Om DUMAVA aan te vragen heb je een verduurzamingsadvies nodig. Als je nog geen verduurzamingsadvies hebt dat aan de voorwaarden voldoet, vraag dat dan zo snel mogelijk aan.
 • Stap 3: Vraag eHerkenning aan
  Om DUMAVA aan te vragen heb je eHerkenning nodig op niveau 2+.
 • Stap 4: Maak een projectbegroting
  Om DUMAVA aan te vragen stel je samen met een adviseur of aannemer een gespecificeerde begroting op. Bekijk de begrotingsvoorbeelden op RVO.nl.
 • Stap 5: Sla een conceptaanvraag op
  Vanaf 20 mei kun je een conceptaanvraag opslaan door in te loggen op MijnRVO.
 • Stap 6: Vraag DUMAVA aan
  Vanaf 3 juni om 9:00 uur opent de regeling voor aanvragen. De datum van indienen telt.
 • Stap 7: Ontvang besluit
  Na maximaal 13 weken ontvang je het besluit over jouw aanvraag.
 • Stap 8: Begin met verduurzaming
  Let op: vraag eerst DUMAVA aan. Pas daarna mag je de aannemer opdracht geven om met de verduurzamingsmaatregelen te beginnen.
 • Stap 9: Laat een nieuw energielabel registreren (voor integrale projecten)
  Je laat een nieuw energielabel opstellen en registreren nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Dit is niet verplicht voor aanvragen voor losse maatregelen of monumenten.
 • Stap 10: Vraag vaststelling aan (voor subsidiebedragen boven de €25.000)
  Is het integrale verduurzamingsproject uitgevoerd en voldoe je aan de voorwaarden? Dan vraag je via MijnRVO vaststelling aan.

Aanvragen

Van 3 juni 2024, 9:00 uur, tot 31 oktober 2024 om 17:00 uur kun je DUMAVA aanvragen. Je logt in met eHerkenning. Voor je aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig.

Jouw aanvraag direct regelen

Op de dag dat het budget wordt overtekend, verloten we het budget dat die dag nog beschikbaar was tussen alle aanvragen. Als het budget is overtekend, betekent dit dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

Na je aanvraag

Na je subsidieaanvraag ontvang je een bevestiging per e-mail. We beoordelen aanvragen op volgorde van ontvangst. Op de dag dat het budget wordt overtekend, verdelen we het beschikbare bedrag per loting onder de aanvragen van die dag. Binnen 13 weken ontvang je van ons een besluit over je aanvraag. Je vindt het besluit in Mijn RVO. Je ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

Je kunt ook de status van je aanvraag volgen en uiteindelijk vaststelling aanvragen in Mijn RVO. Alle belangrijke berichten vind je onder ‘Mijn aanvragen’.

Direct regelen

Wanneer ontvang je subsidie?

Vraag je minder dan € 25.000 subsidie aan? Dan ontvang je meteen 100% van het subsidiebedrag als wij je aanvraag goedkeuren.

Vraag je € 25.000 of meer subsidie aan? Dan ontvang je eerst een voorschot van 70% als wij je aanvraag goedkeuren. Na het uitvoeren van de maatregelen moet je vaststelling aanvragen. Je ontvangt daarna tot maximaal 30% van de subsidiekosten, afhankelijk van de beoordeling van de vaststelling.

Aanvragen uit 2023 of 2022

De informatie op deze pagina geldt voor de huidige versie van de regeling. Vroeg je in 2022 of 2023 DUMAVA aan? Dan moet je project misschien voldoen aan andere technische voorwaarden. In de maatregelenlijsten van 2022 en 2023 lees je de technische eisen terug die gelden voor deze oudere aanvragen.

Maatregelenlijst DUMAVA 2022

Maatregelenlijst DUMAVA 2023

Cijfers per gemeente en provincie: Wil je weten hoeveel DUMAVA in jouw provincie of gemeente is verleend? En voor welke maatregelen dat was? Je ziet het in één oogopslag in de Klimaatmonitor van Nederland.

Zie ook: