Bron

Rijksoverheid

Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM) heropend

14 april 2023

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt jullie als organisatie jullie organisatie te verduurzamen. Met deze subsidie krijg je een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan.

De SVM-subsidie, voor verduurzaming mkb, is op 1 april heropend. Met de SVM kunnen MKB-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Als wordt voldaan aan de voorwaarden krijgen ondernemers een vergoeding voor 80 procent van de kosten. De regeling loopt tot 30 september dit jaar

Hoogte subsidie en looptijd

 • Startdatum: zaterdag 1 april 2023
 • Einddatum: zaterdag 30 september 2023 17:00
 • Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
 • Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen.
 • Totaal budget: € 14.400.000

Voor wie?

Deze subsidie is voor

 • MKB-bedrijven tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen;
 • die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren;
 • en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dat betekent dat uw bedrijfspand per jaar dus niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruikt.
 • Heb je  deze subsidie in 2021 of in 2022 voor een bedrijfsgebouw aangevraagd? Dan krijg je voor dat bedrijfsgebouw in 2023 niet opnieuw subsidie.

Waarvoor krijg je subsidie?

Je  krijgt een vergoeding voor 80% van de kosten van:

 • een energieadvies voor de verduurzaming van jullie bedrijfspand en/of bedrijfsvoering;
 • ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies.
 • Het energieadvies gaat over mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in jullie bedrijfspand en bedrijfsvoering. Ook de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan in het advies.
 • Je  krijgt subsidie voor de kosten die je maakt vanaf 1 april 2023 en heeft aangevraagd vóór 30 september 2023, 17:00 uur.

Voorbeelden

Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen van het bedrijfspand zijn:

 • LED-verlichting
 • isolatie of HR++-glas
 • zonnepanelen
 • aankoop van energiezuinige apparaten

Voorbeelden van maatregelen in de bedrijfsvoering:

 • aankoop van elektrische bestelwagens
 • energiezuinige keukenapparatuur
 • ICT-apparatuur

Wie geeft jullie advies en ondersteuning?

Jullie laten het advies opstellen door een energieadviseur van buiten jullie bedrijf. Die onderzoekt en adviseert jullie over de verduurzamingsmaatregelen en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Het energieadvies moet gaan over alle aspecten van het gebouw en de bedrijfsvoering. Richt een advies zich bijvoorbeeld alleen op zonnepanelen of LED-verlichting? Dan is het geen compleet energieadvies en krijg je geen subsidie.
Na het uitbrengen van het advies kan jullie energieadviseur jullie ook helpen bij het uitvoeren van de maatregelen uit het advies. De volgende ondersteuningsactiviteiten krijg je dan ook vergoed:

 • opvragen en beoordelen van een of meer offertes
 • aanvragen van subsidies of financieringsmogelijkheden
 • opstellen en uitzetten van opdrachten
 • aanvragen van de Subsidie Verduurzaming Mkb (alleen als ook één van de bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd)

Hoeveel subsidie krijg je?

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is € 2.500.
Je vraagt voor ieder bedrijfspand maximaal één keer subsidie aan voor advies en één keer voor ondersteuning. Dat kan in één aanvraag of in 2 aparte aanvragen. Dat mag je zelf kiezen.

Welke kosten krijgen jullie vergoed?

Alleen de kosten voor advies en ondersteuning door de energieadviseur krijgen jullie vergoed. De investeringen in de maatregelen zelf vallen niet onder deze subsidie. Je krijgt dus niet de aanschafkosten en installatiekosten van bijvoorbeeld LED-verlichting of zonnepanelen vergoed. Je kunt hiervoor mogelijk gebruikmaken van andere subsidies:

Voorwaarden per 1 april 2023

Om de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning voor jullie organisatie te verbeteren, is de regeling aangepast. Dit is nieuw in 2023:

 • Je ondertekent de ‘Verklaring Subsidie Verduurzaming Mkb’ waarin je wordt geinformeerd over de voorwaarden. Hierin staat onder andere dat je weet dat je niet verplicht bent om een energieadvies te laten opstellen.
 • De energieadviseur moet tenminste 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur kan dit aantonen.
 • Je voegt de jaarafrekening van jullie energieleverancier als bijlage toe aan jullie aanvraag.
 • De eisen aan de energiebalans die de energieadviseur voor jullie opstelt, zijn aangescherpt.
 • Je  kunt de subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning apart aanvragen. Vraag je de subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning apart aan? Dan moet je per aanvraag een maatregel in opdracht gegeven hebben. Bij het advies kan dat een eenvoudige maatregel zijn. Bij ondersteuning gaat het om de maatregel waarvoor je ondersteuning hebt gekregen.