Bron

uitvoeringsbeleidszw.nl

Subsidieregeling voor ondersteuning werkgevers inzet statushouders (SOWIS)

11 juli 2024

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) introduceert de subsidieregeling 'Ondersteuning werkgevers inzet statushouders'.

Deze regeling biedt werkgevers een financiële bijdrage voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, met als doel het verkleinen van taal- en cultuurverschillen.

Duurzame inzet van statushouders

De nieuwe subsidieregeling stimuleert werkgevers om statushouders duurzaam in te zetten binnen hun organisatie. Dit is een waardevolle aanvulling op de bestaande ondersteuning die werkgevers al via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen ontvangen, bijvoorbeeld bij werving, selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, waaronder statushouders.

Activiteitenplan voor statushouders

Het betrekken van statushouders bij de werkgevers helpt niet alleen om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen, maar zorgt er ook voor dat zij sneller de Nederlandse taal en cultuur leren. Hierdoor worden statushouders sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Het ministerie van SZW heeft een handreiking ontwikkeld voor werkgevers, met tips en tricks om de begeleiding op de werkvloer effectief vorm te geven.

Subsidieaanvraag

Werkgevers kunnen van 2 september tot en met 30 september 2024 een aanvraag indienen via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). De subsidie is beschikbaar voor maximaal vier statushouders, met een maximaal bedrag van 24.000 euro. Voor de eerste statushouder kunnen werkgevers 8.000 euro aanvragen, voor de tweede 6.000 euro en voor de derde en vierde statushouder elk 5.000 euro. De subsidie is bedoeld voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Webinar en meer informatie

Op 1 augustus organiseert het ministerie een webinar om werkgevers te informeren over de subsidieregeling. Tijdens dit webinar wordt een uitgebreide toelichting gegeven en is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor het webinar kan hier.
Voor alle details over de subsidieregeling en het aanvraagproces, bezoek de website van het ministerie van SZW.
Klik hier om de handreiking te bekijken.