Subsidievoorwaarden nieuw ONS FONDS ook voor popmuziekaanvragen

17 mei 2018

Ben je (pop)muzikant, technicus of anderszins een muziekprofessional? Loop je vast in huidige subsidieregelingen? Word dan lid van ONS FONDS!

Wat is ONS FONDS?

Een aantal mensen hebben een eigen subsidiefonds opgericht. Ze zijn op zoek naar een ander subsidiesysteem voor de Nederlandse podiumkunsten. Voor €50 kun je lid worden en vervolgens aanvragen doen en ook meebeslissen. ONS FONDS is peer-to-peer, regelarm, op basis van vertrouwen en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Er zijn slechts twee voorwaarden!

 1. de aanvraag moet bijdragen aan een bloeiend kunstenveld (popmuziek doet niet anders!);
 2. de aanvraag kan, vanwege kwantitatieve voorwaarden, moeilijk bij andere fondsen worden ingediend.

Voor wie?

ONS FONDS is er voor alle professionals uit de podiumkunsten; iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten kan lid worden. Je word lid op persoonlijke titel, dus niet namens een instelling of organisatie. Het maakt voor een muzikant bijvoorbeeld niet uit wat voor een rechtspersoon je bent; een struikelblok waar veel muziekartiesten tegenaan lopen.

Hoe werkt het?

Voor de eerste proefopstelling van ONS FONDS zijn 200 leden nodig. Als alle leden €50 inleggen, kan er €10.000 worden geïnvesteerd in één of meerdere projecten. De proefopstelling van ONS FONDS zal najaar 2018 van start gaan en werkt met de volgende principes:

 • Voor €50 ben je lid.
 • Als lid kun je een aanvraag indienen voor een project.
 • ONS FONDS legt geen vooraf vastgestelde agenda, kwantitatieve voorwaardes en tegenprestaties op aan de aanvragers.
 • Als lid kun je ingeloot worden om in de beoordelingscommissie te zetelen.
 • De beoordelingscommissie gaat een ‘ethische code’ uitwerken.
 • De commissie heeft ook de taak te bepalen hoe het beoordelings- en selectieproces transparant blijft voor alle overige leden.

Je kunt je hier aanmelden als lid. VNPF kent iemand die ook lid is geworden.

Waarom dit fonds?

Met de proefopstelling wil ONS FONDS samen met alle leden antwoord krijgen op vragen als:

 • Wat betekent het om zonder opgelegd format aan te vragen en hoe ver kunnen we daarmee gaan?
 • Welke instrumenten heeft een commissie nodig om tot goede en evenwichtige beoordelingen te komen?
 • Wat zijn de basisprincipes voor een ethische code?

Welk probleem signaleert ONS FONDS?

ONS FONDS begint bij de vaststelling dat vele huidige fondsen en subsidieregelingen lijden onder een regime van kwantificering en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Ook vallen veel initiatieven buiten de boot. Aanvragers moeten zich in hun aanvragen vaak tot parameters en formats verhouden, die haaks staan op hun praktijk en hun plannen. Dit geldt voor het artistieke werk en voor de organisatie- en financieringsvorm die daar bij past. Volgens ONS FONDS staan de huidige subsidiesystemen ‘op grote afstand van de artistieke hartslag’.

Huidige beoordelingssystematieken streven naar een zo groot mogelijke objectiviteit. De waardering uit zich in cijfers en beslissingen zijn de uitkomsten van mathematische formules. Beoordelingscommissies bestaan niet langer uit peers, want dat zou volgens ONS FONDS belangenverstrengeling in de hand werken. Dit systeem werkt juridisering in de hand: wie niet geselecteerd wordt, en de beslissing wil aanvechten, richt zijn pijlen op procedurefouten en miscalculaties. Beide partijen dekken zich in en met de hulp van advocaten wordt de strijd uitgevochten in de rechtszaal.

ONS FONDS wil weg van de vicieuze cirkel van regeltjes en rechtszaken, met de illusie van meetbaarheid en objectiviteit. Ze willen werken naar een systeem gebaseerd op vertrouwen, waarin gesprekken over de inhoud gaan om scherpe keuzes te kunnen maken.