SZW-onderzoek naar invoering wijzigingen Arbowet

2 oktober 2018

Het ministerie van SZW heeft onderzoek gedaan onder het mkb en grootbedrijf naar de bekendheid van de wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017. Ook is er onderzocht in hoeverre bedrijven wijzigingen al hadden doorgevoerd. Veel organisaties hadden eind mei, begin juni 2018 op dit vlak nog wat werk te verzetten.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind mei en begin juni 2018 onderzoek gedaan naar de kennis, houding en het gedrag binnen organisaties met betrekking tot de vernieuwde Arbowet. Onder andere preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers zijn ondervraagd over het arbobeleid binnen hun organisatie. Het merendeel van de ondervraagde wist dat de Arbowet is gewijzigd, maar niet wat er exact was gewijzigd. Daardoor konden zij geen aanpassingen maken in het arbobeleid. De Arbowet wijzigde per 1 juli 2017.

Basiscontract met arbodienst moest per 1 juli 2018 zijn afgesloten
Eén van de wijzingen in de Arbowet hield in dat alle organisaties een basiscontract moesten afsluiten met een arbodienstverlener. Nieuw afgesloten contracten per 1 juli 2017 moesten direct al voldoen aan de eisen van de vernieuwde wet. Werkgevers kregen een jaar de tijd om de bestaande contracten te vernieuwen; dit moest per 1 juli 2018 in orde zijn. 27% van de ondervraagde organisaties had een basiscontract, 27% was er mee bezig en 30% had zich voorgenomen om er mee aan de slag te gaan.

Vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers
Door de wijziging in de Arbowet hebben werknemers het recht om een bedrijfsarts te bezoeken zonder eerst toestemming van de werkgever te vragen. Zij kunnen daardoor gemakkelijker bij de bedrijfsarts terecht met vragen, waardoor ziekteverzuim mogelijk wordt voorkomen. 36% van de bedrijven kon de werknemer al terecht bij de bedrijfsarts. 22% was hiermee bezig en 23% was het nog van plan. Ook moet de bedrijfsarts de werkgever meer advies geven over preventieve maatregelen. 30% van de ondervraagde organisaties had dit gedeelte besproken en afgerond met de bedrijfsarts. 27% was er mee bezig en 23% wilde dit nog oppakken.

Bekijk het onderzoek van het ministerie van SZW hier.