Taskforce: Einde noodsteun zonder herstelplan is de nekslag voor mensen en bedrijven

13 september 2021

De Taskforce culturele en creatieve sector deed op 9 september in een brief aan de Kamer en het demissionaire kabinet de dringende oproep om de noodsteun voort te zetten zolang er geen herstelplan is.

Vertraging van de coalitievorming kan geen reden zijn om nu een gat te laten vallen. Het algemene economische beeld mag dan positief zijn, de realiteit in de culturele en creatieve sector is dat niet.

Brancheverenigingen in de culturele sector stellen vast dat kaartverkoop en bezoekcijfers ernstig achterblijven. Het gemis aan publieksinkomsten wordt door de taskforce geraamd op 1 miljard euro voor de tweede helft van dit jaar. Hooggekwalificeerde en onvervangbare zzp’ers en freelancers zoals uitvoerende artiesten en technici kampen met gebrek aan werk en steun. Gemeten over 2020 zag twee derde van de zzp’ers hun omzet halveren.

Het idee dat door het loslaten van de 1,5 metermaatregel alle beperkingen praktisch zijn opgeheven klopt niet. Het verplicht stellen van Coronatoegangsbewijzen gaat gepaard met aanzienlijk minder kaartverkoop en hogere kosten in vrijwel de hele sector. Doorlopende reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen leiden tot minder internationaal aanbod, buitenlandse samenwerking en coproducties. De nachtcultuur is nog gesloten en het festivalseizoen – waarin veel culturele organisaties, artiesten en zzp’ers het geld moeten verdienen voor de rest van het jaar – is voor het tweede jaar op rij verloren.

Het politieke speelkwartier is voorbij.

Het demissionaire Kabinet moet nú acteren op het coronadossier en de culturele en creatieve sector door deze fase van de crisis loodsen. Wat nu nodig is, is voortzetting van generieke steun voor bedrijven die dat echt nog nodig hebben. Daarnaast specifieke steun zoals garantieregelingen en suppleties, om productieketens, omzet en inkomens van artiesten, kunstenaars en zzp’ers te borgen. En de lokale culturele infrastructuur kan alleen in stand worden gehouden door ook gerichte steun via medeoverheden voort te zetten.

Aan de Tweede Kamer en het demissionaire Kabinet vragen we verantwoordelijkheid én regie te nemen. Kom onverwijld tot een herstel- en transitieplan en houd tot die tijd een noodbrug in de lucht die mee-ademt met de praktijk.

Als de steun na 1 oktober daadwerkelijk stopt dan zal de culturele en creatieve sector – in 2019 nog een van de snelst groeiende sectoren in de Nederlandse economie – alsnog volledig onderuit worden gehaald. Het is onverantwoord dat een demissionair Kabinet vlak voor de eindstreep het beleid wijzigt, met als resultaat pure kapitaalvernietiging en persoonlijk leed. En daarmee een onnodig hoge rekening voor herstel presenteert aan een volgend Kabinet.

Lees hier de brief die op 9 september is gestuurd naar de Kamer en het demissionaire kabinet, en hier het persbericht met bijgaande toelichting op de cijfers.